Oceń: (0) (0)

barbra6

, 2006-10-26 21:54:08, 1 odp
Tematy: samochód

Czy to jest mienie przesiedleńcze?

Mój mąż legalnie pracuje w Hiszpanii już ponad 3 lata. Od dwóch lat jest tam posiadaczem samochodu osobowego. Wraca i chce przerejestrowac samochód, okazuje się że musi opłacić akcyzę. Nie rozumiem tego, przeciez nie chce sprzedać ten samochód tylko zachowac dla siebie. Samochód jest na hiszpańskiej rejestracji, a żeby jeźdżić w Polsce musi mieć polskie. Prosze o pomoc w wyjaśnieniu.

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

jessicaalba 2006-11-12 12:50:10

Pani mąż nie powinien płacić podatku akcyzowego ,
bo w przypadku powrotu do Polski po okresie ponad 6-cio m-cznym z zarejestrowanym w UE własnym samochodem, bez zamiaru jego sprzedaży,
przysługuje zwolnienie od płacenia akcyzy.

Podstawa: & 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z 26.IV.2004 w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. 2004 nr 97. poz. 966 z póżn. zm.); wydanego na podstawie: art.24.ust.2 i art.25.ust.5 ustawy z 23.I.2004 o podatku akcyzowym (Dz.U.2004 nr 29.poz. 257, z póżn.zm.).

Pełny tekst tego & 28:

§ 28. 1. Zwalnia się od akcyzy przywóz przez osobę fizyczna, przybywającą na terytorium kraju na pobyt stały lub powracającą z czasowego pobytu, samochodów osobowych z terytorium innego państwa członkowskiego, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
1) samochód osobowy jest przeznaczony do użytku osobistego osoby fizycznej;
2) samochód osobowy służył do użytku osobistego tej osoby w miejscu poprzedniego jej pobytu w innym państwie członkowskim przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu;
3) osoba fizyczna przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu celnego dowód potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 2;
4) samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wynajęty lub wypożyczony przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia jego przywozu na terytorium kraju;
5) samochód osobowy został nabyty lub wprowadzony do obrotu zgodnie z przepisami dotyczacymi opodatkowania obowiazujacymi w państwie członkowskim, w którym osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania, a przy wywozie nie stosuje się zwolnienia lub zwrotu podatku z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Warunek określony w ust. 1 pkt 5 uważa się za spełniony, jeżeli samochód osobowy posiada urzędowy znak rejestracyjny państwa członkowskiego, w któym został zarejestrowany, z wyłaczeniem tymczasowych znaków rejestracyjnych. W przypadku samochodów zarejestrowanych w państwie członkowskim, w którym wydanie urzędowych znaków rejestracyjnych nie jest konieczne, użytkownik powinien wykazać w inny sposób, że podatek został zapłacony.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje zaświadczenie stwierdzajace zwolnienie od akcyzy.

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

odliczenie internetu

Autor: iwa23, Odpowiedzi: 1

Podatek od darowizny

Autor: ~Pawel, Odpowiedzi: 1

Jaki podatek zapłacę...

Autor: lukasz100, Odpowiedzi: 3

CO ZROBIC Z TAKIM...

Autor: PAT115, Odpowiedzi: 1

Czy i kiedy...

Autor: stanisław, Odpowiedzi: 1