Oceń: (0) (0)

lisiczka

, 2008-04-16 12:51:02, 2 odp

LOJALKA PROSZĘ O INFORMACJE CO MOŻE MI ZROBIĆ PRACODAWCA W PRZYPADKU PODJĘCIA PRACY W FINANSACH?

PONIŻEJ PRZESYŁAM TREŚĆ MOJEGO ZAPISU W UMOWIE:


"W czasie trwania umowy, a także w czasie trzech lat od dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia Pracownik zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych, organizacyjnych pracodawcy, nie ujawnionych do wiadomości publicznej (tajemnica przedsiębiorstwa). Jakiekolwiek przekazywanie, wykorzystywanie zbywanie albo oferowanie zbycia tajemnicy przedsiębiorstwa jest dopuszczalne tylko za uprzednim, pisemnym zezwoleniem Pracodawcy. Pracownik zobowiązuje się w okresie zatrudnienia oraz w okresie 3 lat od wygaśnięcia niniejszej umowy do niepodejmowania jakichkolwiek zajęć, prac, umów zleceń, umów o pracę, o dzieło, prowadzenia działalności gospodarczej, których przedmiotem byłaby działalność konkurencyjna do aktualnie wykonywanej przez pracodawcęW przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy pracownik zobowiązuje się do zwrotu pracodawcywszelkich dokumentów, innych materiałów dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa jakie sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w czasie trwania umowy albo w związku lub przy okazji jej wykonywania, włączając w to ich kopie, odpisy, a także zapisy na innych nośnikach zapisu, najpóźniej do dnia rozwiązaniaa lub wygaśnięcia umowy.Naruszenie zakazu opisanego wyżej powoduje powstanie odpowiedzialności na zasadach określonych w Ustawie z dn.16.04.1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji."


PROSZĘ O UDZIELENIE INFORMACJI CO MOŻE MNIE SPOTKAĆ W PRZYPADKU PODJĘCIA PRACY W TEJ SAMEJ BRANŻY.

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

lisiczka 2008-04-17 09:29:05

Dzień dobry


Bardzo dziękuję za odpowiedź, jednak nasunęło mi się jeszcze kilka pytań:


Zamierzam złożyć wypowiedzenie i podjąć pracę w tej samej branży, a ponieważ mój szef należy do osób bardzo mściwych i sprawa na 100% skończy się w sądzie. Chciałabym wiedzieć jakie mam szanse na wygraną w sądzie?


Poproszę także o podanie podstawy prawnej, mówiącej o tym, że pracodawca jest zobowiązany do wypłacania min 25% ostatniego wynagrodzenia.


Czy taki zapis w umowie może zablokować moją pracę w tej samej branży, ale dla innej firmy?

Ciekawostki 11 minut temu

Zobacz też: Co myslicie o stronie kimixxy.pl ?
Oceń: (0) (0)

jdec 2008-04-16 15:50:56

Podjęcie pracy wbrew umowie o zakazie konkurencji w trakcie trwania umowy o pracę może skutkowac nawet zwolnieniem w trybie natychmiastowym na podstawie kodeksu pracy (niedopełnienie obowiązków pracowniczych). Jeśli pracodawca poniesie straty, np. na skutek złamania tajemnicy przez pracownika, może dochodzić naprawy tych szkód oraz odszkodowania w sądzie.


Jeśliby pracodawca chciał, aby umowa o zakazie konkurencji obowiazywała także po rozwiązaniu umowy o pracę, należy podpisać ja na nowo, przy czym pracodawca (już były) musi płacić minimum 25% ostatniego wynagrodzenia przez cały czas obowiązywania umowy. Minimum, czyli można negocjować wyższą stawkę, a jesli strony się nie dogadają i umowa nie zostanie podpisana, były pacownik ma wolną rękę. Przestaje go też ta umowa obowiązywać, jeśli były pracodawca zalega z wypłatami. Należałoby w umowie zapisać, po jakim czasie niepłacenia umowę traktuje się jako zerwaną przez pracodawcę.

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Czy takie regały...

Autor: ba233, Odpowiedzi: 0

Dzień dobry, może...

Autor: irys555, Odpowiedzi: 3

Do jakiej kwoty się...

Autor: ~Goldi, Odpowiedzi: 2

CZY BĘDĄC NA ZASIŁKU...

Autor: Britney!, Odpowiedzi: 2

Czy praca na...

Autor: wirena, Odpowiedzi: 19