Oceń: (0) (0)

koniczynkaa82

, 2008-04-15 09:42:08, 2 odp
Tematy:

Jak zaklasyfikować zużyty sprzęd elektryczny i elektroniczny?

Posiadamy zuzyte urządzenia jednak część z nich jest kłopotliwa gdzie go zakwalifikować


Prosiłabym o pomoc pod jakim kodem oddać UPS, cyfrowy miernik ciśnienia, agregat, kompresor, centrala telefoniczna,pompa hydrauliczna, projektor , podgrzewacz, kalkulator.


Jeśli ktoś może mi choć trosze pomóc czekam na wskazówki. Z góry dziękuję

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

mika124 2010-01-07 13:07:55

UPS'y pod kodem 16 02 13*, a reszta pod kodem 16 02 14

Oceń: (0) (0)

jumbo1 2008-07-14 10:43:21

Trudno jest posiadając tak skąpe informacje udzielić w miarę konkretnej odpowiedzi. Przypuszczam, że wymienione urządzenia elektryczne nie pochodzą z gospodarstw domowych, więc można wykluczyć grupę 20. Pozostaje zatem zaklasyfikowanie ich zgodnie z zasadami katalogu odpadów, tj:
§ 4. 1. Odpady klasyfikuje się według źródła powstawania w grupach 01 do 12 lub 17 do 20, przypisując im odpowiedni kod sześciocyfrowy określający rodzaj odpadu (wyłączając kody kończące się na 99), z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
2. W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupach 01 do 12 lub 17 do 20, odpady klasyfikuje się w grupach 13, 14 i 15.
3. W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupach, o których mowa w ust. 2, odpady klasyfikuje się w grupie 16, zawierającej odpady nieujęte w innych grupach.
4. W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupie 16, odpady klasyfikuje się w grupie według źródła powstawania, przypisując im kod kończący się na 99 (inne niewymienione odpady).
5. Odpady ze specyficznych gałęzi przemysłu klasyfikuje się w kilku grupach, w szczególności odpady powstające przy produkcji samochodów klasyfikuje się w grupie 12 - odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych; 11 - odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych; 08 - odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich, w zależności od etapu produkcji.
6. Odpady opakowaniowe będące odpadami komunalnymi, jeśli są zbierane selektywnie lub występują jako zmieszane odpady opakowaniowe, klasyfikuje się w podgrupie 15 01, a nie w 20 01". Osobiście skłaniałbym się do podgrupy 16 02 (przyjamniej w większości wymienionych odpadów).

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Tematy:

Pytania: << Poprzednie Następne >>

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Czy jeśli przekażę...

Autor: madziakrzys, Odpowiedzi: 0

Czy odpady powstałe w...

Autor: Gosia82, Odpowiedzi: 2

Czy wolno mi oddać...

Autor: Gosia82, Odpowiedzi: 3

Kto jest wytwórcą...

Autor: wqbit, Odpowiedzi: 1

Jak postepować ze...

Autor: Iwona K., Odpowiedzi: 4