Oceń: (0) (0)

Ankai

, 2008-01-10 20:13:22, 1 odp

W jaki sposób wyliczyć opłatę środowiskową LZO znając czas pracy urządzenia, emisję w mgC/m3?

Wyliczam opłatę środowiskową za II półrocze 2007r i pojawił się problem którego nie mogę rozwiązać a mianowice malarnie. W jaki sposób je rozliczyć?Mam podany czas pracy emitora, pomiary na emitorze były wykonywane metodą ciągłej detekcji płomieniowo-jonizującej wartość podana jest w mgC/m3.Jaka jest stawka za LZO? 

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

wilczynska 2008-01-11 20:14:33

Opłata za emisje substancji z malarni może być liczona na dwa sposoby:
1) za emisję poszczególnych substancji (np. ksylen, toluen, octan butylu) ? stawki dla poszczególnych substancji,
2) za łączną emisję substancji organicznych w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny ? LZO(C) ? stawka w 2007 r. wynosi 5,11 zł/kg.


Drugi sposób można stosować (zgodnie z rozporządzeniem ? Dz. U. Nr 260/2005 r., poz. 2176, ze zm.) do ustalenia opłaty za gazy wprowadzane do powietrza m.in. z instalacji objętych standardami emisyjnymi LZO, gdy całkowity węgiel organiczny oznaczany jest metodą ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej.


Ad 1. Jeżeli pomiar emisji LZO(C) wynosi A kg/godz., a czas emisji w ciągu II półrocza 2007 r. wynosił B godz., to opłata wynosi:
A kg/godz. x B godz. x 5,11 zł/kg = C zł


Ad 2.
- Jeżeli pomiar emisji LZO(C) wynosi A mg/m3, czas emisji w ciągu II półrocza 2007 r. wynosił B godz., a ilość gazów odlotowych (z pomiaru) wynosi V m3/godz., to opłata wynosi:
(A mg/m3/1000000) x V m3/godz. x B godz. x 5,11 zł/kg = C zł
- Jeżeli A odnosi się do m3 w warunkach umownych, to V też należy do obliczeń wziąć w warunkach umownych.

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Według jakich...

Autor: kolinmac, Odpowiedzi: 3

Jak policzyć opłatę...

Autor: kinga66, Odpowiedzi: 1

Czy należy ponosic ...

Autor: marcel421, Odpowiedzi: 2

Czy zużycie ON do...

Autor: jaworka4, Odpowiedzi: 2

Czy do opłat...

Autor: kwiat, Odpowiedzi: 2