Oceń: (0) (0)

OlaB

, 2007-12-21 12:01:51, 1 odp

Do jakiej grupy odpadów zaliczane sa ?


  • Wyeksploatowane szkło laboratoryjne.

  •  Opakowania szklane po odczynnikach odczynnikach chemicznych - są to fiolki szklane po mieszaninie utleniajacej.

  • zużyte końcówki do pipet oraz rekawice lateksowe z laboratorium.

Proszę również o informację, czy wszystkie w/w wymagają zastosowania kart przekazania odpadu i ewidencji odpadu.


Dziękuję

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

wilczynska 2007-12-27 22:50:55

Według katalogu odpadów ? Dz. U. Nr 112/2001 r., poz. 1206:
- zużyte opakowania zawsze klasyfikuje się do grupy 15, a więc opakowania szklane po odczynnikach mogą mieć kod:
 - 15 01 07 ? Opakowania ze szkła
 - 15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone;


Dla innych odpadów laboratoryjnych może należałoby wykorzystać wytyczne z § 4.4. ww. rozporządzenia:
?W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupie 16, odpady klasyfikuje się w grupie według źródła powstawania, przypisując im kod kończący się na 99 (inne niewymienione odpady).??


Zgodnie z rozporządzeniem ? Dz. U. Nr 152/2001 r., poz. 1735 - małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzą uproszczoną ewidencję odpadów tj. z zastosowaniem wyłącznie karty przekazania odpadu, jeżeli:
  1)   wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie,
  2)   wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie.

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Kiedy wpis do karty...

Autor: Monik, Odpowiedzi: 1

Czy za wymieniane...

Autor: Gosia82, Odpowiedzi: 3

Czy mogę wykorzystać...

Autor: Chrupkins, Odpowiedzi: 1

Jak stosować się do...

Autor: wqbit, Odpowiedzi: 1

Czy są przepisy,...

Autor: Czajnisss, Odpowiedzi: 2