Oceń: (0) (0)

Paulina1011

, 2007-12-15 11:00:15, 1 odp

Termin wydania DPO i DPR za 2006 rok - czy można jeszcze wydawać te dokumenty?

Witam!

Przedsiębiorca, do którego został wysłany wniosek o wystawienie dokumnetów potwerdzających odrębnie odzsyk i recykling za 2006 rok, odpowiedział, że dokumnty takie mogą być wystawione w danym roku sprawozdawczym. Tym samym odmawia wystawienia dokumtów na odpady przekazane w 2006 rok (mam KPO).

Czy są przepisy dokładnie regulujące termin wydania dokumntów DPO i DPR?

Czy w takim razie jeżeli jednak zostaną wydane DPO i DPR za 2006 rok ale z datą np. 10 grudnia 2007 roku - to mogą one być zakwestionowane np. przez inspektorów WIOŚ??

Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedz!

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

wilczynska 2007-12-28 12:35:34

Termin wydania DPO i DPR przez prowadzących odzyk i recykling odpadów po złożeniu wniosku przez podmiot podlegający obowiązkowi rozliczenia się z osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu (określonych w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej) określa ustawa w art. 11:


?3. Masę lub ilość odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz sposób odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych ustala się na podstawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling, które prowadzący odzysk lub recykling jest obowiązany wydać na wniosek przedsiębiorcy lub organizacji, przekazujących odpady do odzysku lub recyklingu, w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku.
6. Egzemplarze dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling, o których mowa w ust. 3, wystawionych na wniosek przedsiębiorcy lub organizacji przekazujących odpady do odzysku i recyklingu, prowadzący odzysk lub recykling jest obowiązany przekazać do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego dla swojej siedziby lub miejsca zamieszkania, (?), w terminie 30 dni od dnia wpływu tego wniosku.?


Z powyższego wynika, że po złożeniu wniosku dokumenty DPO i DPR powinny być przekazane w 7 dni do tego, kto złożył wniosek i w 30 dni do WIOŚ.


Natomiast termin złożenia wniosku o wydanie DPO i DPR nie został określony w ustawie, lecz został pośrednio określony w rozporządzeniu do tej ustawy: 1. wg obowiązującego do końca 2006 r. rozporządzenia ? Dz. U. Nr 58/2005 r., poz. 510:
  ?§ 5. Dokument potwierdzający odrębnie odzysk i odrębnie recykling jest wystawiany:
    1)   każdorazowo przy przyjmowaniu odpadów do odzysku lub recyklingu lub
    2)   zbiorczo dla danego rodzaju odpadu za poszczególne kwartały w danym roku sprawozdawczym.?

 2. wg obowiązującego od 2007 r. rozporządzenia ? Dz. U. Nr 247/2006 r., poz. 1816:
  ?§ 5. Dokument potwierdzający odrębnie odzysk i odrębnie recykling jest wystawiany:
    1)   każdorazowo przy przyjmowaniu odpadów do odzysku lub recyklingu lub
    2)   zbiorczo dla danego rodzaju odpadu za dany miesiąc w danym roku sprawozdawczym w terminie 7 dni od ostatniego dnia danego miesiąca, lub
    3)   zbiorczo dla danego rodzaju odpadu za poszczególne kwartały w danym roku sprawozdawczym w terminie 30 dni od ostatniego dnia danego kwartału.?

Z zapisów § 5 rozporządzenia wynika pośrednio, że wniosek powinien być złożony: • przy przekazaniu odpadów ? jeżeli DPO i DPR mają być wystawione każdorazowo;

 • najpóźniej na koniec miesiąca, w którym przekazano odpady ? jeżeli DPO i DPR mają być wystawione za dany miesiąc;

 • najpóźniej 30-7=23 dnia od ostatniego dnia danego kwartału, w którym przekazano odpady ? jeżeli DPO i DPR mają być wystawione za dany kwartał.

Z tego wynika, że wniosek o DPO i DPR za przekazane do odzysku i recyklingu odpady w IV kwartale 2006 r. powinien być złożony najpóźniej do 23 stycznia 2007 r., aby wykonujący odzysk i recykling zdążył przekazać DPO i DPR w ustawowym terminie 7 dni i nie przekroczył terminu 30 dni po kwartale określonego w rozporządzeniu.

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Co z popiołami...

Autor: monikas, Odpowiedzi: 1

Jakie sa terminy...

Autor: Piedor, Odpowiedzi: 1

Gdzie znajdę listę...

Autor: sasanka, Odpowiedzi: 1

Jak postepować ze...

Autor: Iwona K., Odpowiedzi: 4

Jak rozwiązać w...

Autor: salamandra_2, Odpowiedzi: 1