Oceń: (0) (0)

Monik

, 2007-12-10 11:48:38, 2 odp

Jaki kod odpadu na zużyty komputer (jednostka centralna ) i zużyty monitor??

Jaki jest prawidłowy kod odpadu na zużyty komputer (jedn.centralna) oraz na monitor??


Pozdr. Monika.

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

walwaw 2008-06-25 10:25:15

Myślę, że odpowiedź nie jest prawidłowa i w dodatku niepełna. Zacytuję tu wypowiedź Pana Marcina Szczęsnego z http://www.odpady.net.pl/forum/viewtopic.php?t=543 :


"Jak już pisałem w innym temacie ZSEiE - z gospodarstw domowych ma kod 20 , 16-ka jest dla odpadów pochodzących od podmiotów gospodarczych, a konkretnie:
-20 01 23* - Urządzenia zawierające freony (urządzenia chłodnicze)
-20 01 34 ? Inne baterie i akumulatory
-20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (telewizory i monitory)
-20 01 36 ? Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

-16 02 11* - Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC (urządzenia chłodnicze)
-16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (telewizory i monitory)
-16 02 14 ? Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
-16 02 15* - Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń (kineskopy)."


Jednakże i tu można polemizować. Bo czym różni się jednostka centralna zestawu komputerowego (kolokwialnie nazywając ją "skrzynką") z gospodarstwa domowego od jednostki centralnej pochodzącej od podmiotu gospodarczego ? Odpowiedź nasuwa się sama - niczym. A biorąc pod uwagę definicję odpadów komunalnych wymienioną w Ustawie o odpadach: "Odpady komunalne - to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych", można wywnioskować jednoznacznie, że o tym czy odpad jest odpadem komunalnym, czy też nie, będzie decydować to, czym on faktycznie jest, a nie - gdzie powstał.


Podsumowując, uważam, że odpowiedź na zadane pytanie powinna brzmieć następująco:


a) monitory - 16 02 13* (jako odpad niebezpieczny, o ile są to oczywiście monitory kineskopowe);


b) monitory LCD i jednostki centralne - 20 01 36;


c) UPS (często wchodzące w skład zestawów komputerowych, jako środka trwałego) - 16 06 01*.

Oceń: (0) (0)

wilczynska 2007-12-27 21:08:17

Zużyty sprzęt elektroniczny lub jego części klasyfikuje się według katalogu odpadów jako odpady o kodach:
- 16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12,
- 16 02 14 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13,
- 16 02 15* - Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń,
- 16 02 16 - Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
gdzie:
(1)  Do niebezpiecznych składników z elektrycznych i elektronicznych urządzeń można zaliczyć akumulatory i baterie wymienione w 16 06 i oznaczone jako niebezpieczne, przełączniki rtęciowe, szkło z lamp kineskopowych i inne szkło aktywne itp.


Z powyższego objaśnienia wynika, że do odpadów niebezpiecznych 16 02 13* należy zaliczyć:
- monitory (ze względu na lampy kineskopowe),
- komputery ? jednostki centralne (jeżeli zawierają baterie niebezpieczne).

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Czy można rozszerzyć...

Autor: michał_c, Odpowiedzi: 1

Czy wytwórca odpadów...

Autor: Slawo, Odpowiedzi: 1

Gdzie zdobyć kartę...

Autor: Monik, Odpowiedzi: 2

Jak rozwiązać w...

Autor: salamandra_2, Odpowiedzi: 1