Oceń: (0) (0)

Iwona K.

, 2007-12-09 10:40:08, 4 odp
Tematy: zużyte, sprzęt

Jak postepować ze zyżytym sprzętem elektronicznym? Gdzie oddawać? Jaki kod odpadu?

Czy firma oddająca zużyty sprzęt powinna wystawić kartę przekazania odpadu? Jakie kody mają np zużyte monitory,komórki,usb?

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

wilczynska 2008-07-12 21:22:55

Zgadzam się połowicznie z powyższym sprostowaniem, że zużyty sprzęt (nawet zakładowy) można kwalifikować do odpadów komunalnych, ale tylko ten niezawierający odpadów niebezpiecznych.
Bowiem zgodnie z definicją z art. 3 ust. 3 pkt  4 ustawy o odpadach, przez odpady komunalne rozumie się ?odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych?.

Prezenty 11 minut temu

Zobacz też: Co kupic dziewczynie na Gwiazdke ?
Oceń: (0) (0)

walwaw 2008-05-09 13:39:08

Brak mi tutaj spójności w odpowiedzi Specjalisty. Jeśli Pani Joanna cytuje ustawę i wytyczne z MŚ  - "Ilekroć w ustawie jest mowa o zużytym sprzęcie pochodzącym z gospodarstw domowych, rozumie się przez to również zużyty sprzęt pochodzący z innych źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych (art. 3.2). Do takiego sprzętu zalicza się m.in. sprzęt komputerowy i telefony (wg wytycznych Ministerstwa Środowiska z 4.12.2006 r.)." - to dlaczego odpady wymienione w pytaniu mają kody odpadów przemysłowych, a nie komunalnych - 20 01 35* lub 20 01 36 ?

Oceń: (0) (0)

wilczynska 2007-12-27 21:05:16

Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym określa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - Dz. U. Nr 180/2005 r., poz. 1495.
Zużyty sprzęt elektroniczny nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami (art. 36), musi być przekazany firmie zarejestrowanej w GIOŚ, z tym że zużyty sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych należy oddać zbierającemu zużyty sprzęt też zarejestrowanemu w GIOŚ (art. 35).


Zbierającym zużyty sprzęt jest prowadzący punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy, oraz gminna jednostka organizacyjna prowadząca działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych (art. 3.1.16).


Ilekroć w ustawie jest mowa o zużytym sprzęcie pochodzącym z gospodarstw domowych, rozumie się przez to również zużyty sprzęt pochodzący z innych źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych (art. 3.2). Do takiego sprzętu zalicza się m.in. sprzęt komputerowy i telefony (wg wytycznych Ministerstwa Środowiska z 4.12.2006 r.).


Dla powstałego w zakładzie zużytego sprzętu należy wystawić kartę ewidencji odpadu i kartę przekazania odpadu (art. 36 ustawy o odpadach). Nie dotyczy to jedynie przypadków określonych w rozporządzeniu ? Dz. U. Nr 152/2001 r., poz. 1735.


Zużyty sprzęt elektroniczny lub jego części klasyfikuje się według katalogu odpadów jako odpady o kodach:
- 16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12,
- 16 02 14 - Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13,
- 16 02 15* - Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń,
- 16 02 16 - Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
gdzie:
(1)  Do niebezpiecznych składników z elektrycznych i elektronicznych urządzeń można zaliczyć akumulatory i baterie wymienione w 16 06 i oznaczone jako niebezpieczne, przełączniki rtęciowe, szkło z lamp kineskopowych i inne szkło aktywne itp.


Z powyższego objaśnienia wynika, że do odpadów niebezpiecznych 16 02 13* należy zaliczyć:
- monitory (ze względu na lampy kineskopowe),
- komórki (jeżeli zawierają baterie niebezpieczne).

Oceń: (0) (0)

mwalkowiak 2007-12-19 10:55:46

Witam
Sprzęt oddać firmie specjalistycznej.
Kartę wystawić trzeba.
Kod: 16 02 14.

Pozdrawiam

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Jaki kod odpadu mają...

Autor: ewelam, Odpowiedzi: 1

Czy wolno mi oddać...

Autor: Gosia82, Odpowiedzi: 3

Jak stosować się do...

Autor: wqbit, Odpowiedzi: 1

Czy przyjęcie...

Autor: OlaB, Odpowiedzi: 2

Jakie karty...

Autor: gzgklidia, Odpowiedzi: 2