Oceń: (0) (0)

majowka.81

, 2007-11-12 11:21:39, 2 odp

Kogo obowiązuję Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów?

Witam


Ochroną środowiska w pracy zajmuję się od niedawna, i wiele rzeczy jest dla mnie nowych. Ostatnio dowiedziałam się o obowiązku sporzadzania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów... Wiem, że od 01.01.2008 r. obowiązuje nowe Rozporzączenie Min. Środ. z dnia 25 maja 2007 w sprawie zakresu informacji oraz wzorów służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych.


Chciałabym się dowiedzieć,


1. Czy sporządzanie takiego formularza obowiązuje wszystkich przedsiębiorców, czy jest wymagane dla wszystkich rodzajów wytwarzanych odpadów, czy tylko dla pewnych rodzajów?


2. Czy jeżeli w zakładzie są tylko wytwarzane odpady, a odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów zajmują się firmy, na podstawie zawarych umów, to czy wystarczające jest uzupełnienie Działu 1 i 2 (Załącznik nr 1 do Rozporządzenia)? Czy masę wytworzonych odpadów komunalnych, również należy wpisywać do formularza.


Z góry bardzo dziękuję za pomoc.


Pozdrawaiam Małgosia


 

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

szkola1 2012-02-29 08:13:38

Proszę o pomoc jeżeli jestem Zespołem Szkół Podstawowych i Gimnazjum to od czego mam zacząć robic to sprawozdanie i jakie dane sa mi potrzebne?

Oceń: (0) (0)

wilczynska 2007-11-14 23:37:24

Wg art. 37 ustawy o odpadach:
?Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów jest obowiązany sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów?.


Tak więc roczne zbiorcze zestawienie musi przekazać do 31 marca każdego roku praktycznie każdy przedsiębiorca, nie dotyczy to jedynie:  • prowadzących działalność tylko w zakresie transportu odpadów;
  • wytwarzających jedynie odpady komunalne;
  • osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby;
  • niewymagających powadzenia ewidencji odpadowej (karta ewidencji odpadu, karta przekazania odpadu) wytwarzających jedynie ilości określonych rodzajów odpadów nieprzekraczające ilości określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów ? Dz. U. N 152/2001 r., poz. 1735.

Jeżeli zakład wytwarza odpady, ale nie zajmuje się zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów, to w zbiorczym zestawieniu wypełnia jedynie odpowiednie pozycje działu 1 oraz dział 2 (bez podawania ilości wytworzonych odpadów komunalnych).


Uwaga.
Wytworzone w zakładzie odpady niebezpieczne nie można zaliczyć do odpadów komunalnych (art. 3.3.4 ustawy o odpadach).

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Czy odpady powstałe w...

Autor: Gosia82, Odpowiedzi: 2

Kiedy zakład...

Autor: monikas, Odpowiedzi: 1

Czy dozwolone jest...

Autor: OlaB, Odpowiedzi: 1

Jak traktować odpady...

Autor: OlaB, Odpowiedzi: 1

Jaki kod odpadów mają...

Autor: Iwona K., Odpowiedzi: 1