Oceń: (0) (0)

Ninaa85

, 2007-11-06 17:44:34, 1 odp
Tematy:

Omow znaczenie marketingu w przeciebiorstwie?

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

mkniec 2007-11-07 11:26:41


Marketing-jest to dziedzina nauk ekonomicznych o charakterze interdyscyplinarnym, tzn. korzysta z dorobku różnych nauk, a przede wszystkim ekonomii, ekonometrii, cybernetyki, socjologii, psychologii.


Rola, znaczenie, pozytywy marketingu dla firm, gospodarstw, przedsiębiorstw w skali mikroekonomicznej
1. M. spełnia wiele pozytywnych funkcji w przedsiębiorstwie, gospodarstwach


2. Profesjonalne działania m. realizowane przez firmy produkcyjne, handlowe i usługowe przyczyniają się do zdobywania przewagi konkurencyjnej gospodarstw nad rywalami z danej branży.


3. M. przyczynia się do wzrostu dyscypliny, myślenia kierownictwa i załogi przedsiębiorstw o klientach, o kooperantach, o konkurentach. M. skłania do nowego podejścia, myślenia o poszczególnych elementach otoczenia marketingowego przedsiębiorstw. Myślenie badawczo-analityczne.


Główny ciężar działań (firmy) marketingowych spoczywa zawsze na firmie produkcyjnej czy usługowej, w tym przypadku SH i UZ.


Marketing w sensie mikroekonomicznym to ? działalność firmy związana z tworzeniem produktów, kierowaniem strumieniem produktów od producenta do nabywcy.


Cele:
Zaspokojenie popytu efektywnego


Osiągnięcie zysku przez przedsiębiorstwo/gospodarstwo rolnicze


Marketing w skali mikro to także kompleksowa działalność przedsiębiorstwa na całej drodze produktu tzn. od wytwórców do użytkownika/nabywcy i obejmuje następujące strefy działań:
Poznania efektywnego i potencjalnego popytu na swoje produkty i usługi.


Pobudzenie popytu wśród potencjalnych nabywców (producentów rolnych).


Zaspokojenie popytu poprzez system dystrybucji.


Marketing w skali mikro to działania mające na określić:, + co produkować (wytwarzać, oferować) i po jakich cenach to sprzedawać.


Marketing nowoczesny to czynnik koordynujący działalność firmy dla pełnej realizacji jej celów.


Marketing realizowany w przedsięb./gospod. rolno-handlowych firmie w sposób metodyczny jest elementem zdobywania przewagi konkurencyjnej firmy w sektorze agrobiznesu i szansa osiągnięcia sukcesu ekonomicznego.M. narzuca tez dyscyplinę myślenia i podejmowania optymalnych decyzji.


Stosowanie marketingu (w skali mikro) oznacza również dążenie do doskonalenia oferowanych produktów/towarów oraz usług z punktu widzenia nabywców użytkowników.


M. sprzyja realizacji działania oraz optymalnego wykorzystania własnych zasobów czynników wytwórczych (pracy, ziemi, kapitału oraz czynnika przedsiębiorczości).


M. kształtuje właściwą postawę przedsiębiorstwa (kierownictwa i załogi) wobec konsumentów, nabywców, użytkowników oferowanych produktów i usług przez przedsiębiorstwo


M. skłania firmy do nowego podejścia do planowania. Planowanie marketingowe to planowanie STRATEGICZNE, TAKTYCZNE, OPERACYJNE.


M. wymusza także zmiany organizacyjne oraz zmiany w systemie informacyjnym przedsiębiorstw.


REASUMUJĄC: działalność marketingowa 3w skali pojedynczego gospod./przedsięb. Polega na dostarczaniu określonych dóbr i usług nabywcom, w określone miejsce, w określonym czasie, po określonych cenach i przy silnym wsparciu promocyjnym.Rola, znaczenie, pozytywy marketingu w skali gospodarki krajowej ? w skali makro.


Marketing i profesjonalne działania marketingowe przedsiębiorstw w skali gospodarki światowej jest korzystna dla społeczeństw poszczególnych państw jak i całej gospodarki światowej.
M. przyczyniła się do likwidacji wielkich światowych kryzysów ekonomicznych i gospodarczych (1929-1935)- pierwszy etap rozwoju marketingu.


M. przyczynił się także do spłaszczenia przebiegów cyklów koniunkturalnych w gosp. św.


Klasyczne cykle koniunkturalne:


4 Klasyczne fazy


I- ożywienia koniunktury, ożywienie gospodarcze, rośnie popyt globalny


II- rozkwit koniunktury, boom gospodarczy, najwyższy poziom produkcji ? dochodów, nadprodukcja dóbr i usług


III- recesja, pogarszania się koniunktury, (zmniejszenie produkcji, dochodów ? bezrobotni)


IV- kryzysu, dna, bankructwa przedsiębiorstw, następnie proces koncentracji


 


 


 


 


 M. przyczynił się także do skrócenia czasokresów trwania cyklu koniunkturalnego


2 fazy:I- ożywienie


II- regresji


 


 


 M. przyczynia się do ogólnej poprawy koniunktury w gosp. św. m.in. dzięki temu, że rozwijają się te przedsięb., korporacje, które znają rynek, prowadzą badania marketingowe, które wytwarzają dobra i usługi na które jest rzeczywiste zapotrzebowanie społeczne.


M. przyczynia się do racjonalnego wykorzystywania ograniczonych zasobów.


M. przyczynia się do przyspieszania wdrażania postępu naukowo ?technicznego, technologicznego, biologicznego i organizacyjnego w gosp. św. dzieje się tak, dlatego że innowacyjność postęp biologiczny i techniczny stały się fundamentalnymi elementami strategii rozwoju przedsięb. We współczesnym świecie.


M. przyczynia się poprawy zaopatrzenia ludności świata w dobra i usługi a więc, przyczynia się do lepszego zaspokajania potrzeb ludności świata.


M* to marketing :)

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Tematy:

Pytania: << Poprzednie Następne >>

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Nie mogę wymyślić...

Autor: Derkacz, Odpowiedzi: 4

...

Autor: wikciaaa, Odpowiedzi: 0

nudzi ci się?

Autor: BuffyPostrachWsi, Odpowiedzi: 16

JAK BYĆ ZDROWYM...

Autor: Marzena12482, Odpowiedzi: 2

Czy znajdę tu...

Autor: sagda, Odpowiedzi: 3