Oceń: (0) (0)

millka

, 2007-10-18 08:59:09, 1 odp

Jak, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przekazać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny?

Posiadamy pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji. Pozwolenie uwzględnia odpad o kodzie 16 02 13 w ilości 0,156Mg, w którym przekazujemy świetlówki i lampy wyładowcze.
W związku z dokonaną w tym roku wymianą sprzętu komputerowego pojawił się problem z zagospodarowaniem komputerów wycofanych z użytku. Chciałabym przekazać je firmie zajmującej się zbieraniem zużytego sprzętu. W jaki sposób mogę tego dokonać nie naruszając przepisów obowiązujących w tym zakresie?
Sprzętu tego nie mogę przekazać w kodzie 16 02 13, ponieważ jego masa znacznie przekracza ilość dopuszczoną w pozwoleniu.
Czy w tej sytuacji konieczne są zmiany w obowiazującej decyzji? Czy zużyty sprzęt komputerowy może być sklasyfikowny w kodzie 16 02 13?

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

wilczynska 2007-11-11 19:27:48

Zużyty sprzęt komputerowy lub jego części zaliczyć należy do kodów:
- 16 02 13* - jeżeli sprzęt zawiera niebezpieczne elementy,
- 16 02 14 - jeżeli sprzęt nie zawiera niebezpiecznych elementów,
- 16 02 15* - jeżeli są to części sprzętu zawierające niebezpieczne elementy,
- 16 02 16 - jeżeli są to części sprzętu niezawierające niebezpiecznych elementów.
Wymagana jest zmiana pozwolenia, jeżeli w pozwoleniu na wytarzanie odpadów nie ma określonych odpowiednich rodzajów odpadów albo odpowiednich ilości dopuszczonych do wytworzenia w roku kalendarzowym.


Uwaga. Dla każdego rodzaju wytworzonego odpadu należy wystawić kartę ewidencji, na podstawie kart należy roczne zrobić zbiorcze zestawienie danych i przekazać do marszałka województwa. Odpady przekazuje się za pomocą karty przekazania odpadu. Dokumenty ewidencyjne należy przechowywać przez 5 lat. W przypadku kontroli WIOŚ może więc zostać wykazane naruszeniem warunków pozwolenia i wtedy WIOŚ może zastosować art. 351 POŚ: kara aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny za eksploatację instalacji z naruszeniem warunków pozwolenia.

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Jaki kod odpadu maja...

Autor: ewelam, Odpowiedzi: 1

Kiedy wpis do karty...

Autor: Monik, Odpowiedzi: 1

Czy palety drewniane...

Autor: klaudija, Odpowiedzi: 1

Jak postepować ze...

Autor: Iwona K., Odpowiedzi: 4

Gdzie zdobyć kartę...

Autor: Monik, Odpowiedzi: 2