Oceń: (0) (0)

millka

, 2007-09-19 10:22:07, 3 odp
Tematy:

Jaki kod dla odpadu w postaci proszku aluminium (płatkowany glin) zmieszanego z piaskiem?

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

wilczynska 2007-09-25 19:13:44

Proszek aluminium powoduje zagrożenia wybuchowo?pożarowe.
Odpadu takiego proszku nie ma w grupach 01-15 i 17-20, a więc wydaje się, że jako odpad powinien być klasyfikowany do:
- grupa 16 - Odpady nieujęte w innych grupach
- podgrupa 16 04 ? Odpady materiałów wybuchowych
- rodzaj - kod 16 04 03* - Inne materiały wybuchowe

Oceń: (0) (0)

millka 2007-09-24 08:04:07

Proszek aluminium wchodzi w skład produkowanych wyrobów z betonu komórkowego. Odpad powstaje w momencie dozowania proszku aluminium do mieszarki. W czasie tej operacji pewna ilość pyłu zostaje na posadzce, ze względów bezpieczeństwa przesypywany jest piaskiem.

Oceń: (0) (0)

wilczynska 2007-09-23 20:51:40

Bez dodatkowych informacji gdzie (w jakim procesie) powstaje odpad, trudno jest określić, jaki powinien być kod.


Zasady przydzielania kodu określa § 4 rozporządzenia w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112/2001 r., poz. 1206):


1. Odpady klasyfikuje się według źródła powstawania w grupach 01 do 12 lub 17 do 20, przypisując im odpowiedni kod sześciocyfrowy określający rodzaj odpadu (wyłączając kody kończące się na 99), z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.


2. W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupach 01 do 12 lub 17 do 20, odpady klasyfikuje się w grupach 13, 14 i 15.


3. W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupach, o których mowa w ust. 2, odpady klasyfikuje się w grupie 16, zawierającej odpady nieujęte w innych grupach.


4. W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupie 16, odpady klasyfikuje się w grupie według źródła powstawania, przypisując im kod kończący się na 99 (inne niewymienione odpady).


5. Odpady ze specyficznych gałęzi przemysłu klasyfikuje się w kilku grupach, w szczególności odpady powstające przy produkcji samochodów klasyfikuje się w grupie 12 - odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych; 11 - odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych; 08 - odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich, w zależności od etapu produkcji.


6. Odpady opakowaniowe będące odpadami komunalnymi, jeśli są zbierane selektywnie lub występują jako zmieszane odpady opakowaniowe, klasyfikuje się w podgrupie 15 01, a nie w 20 01.

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Tematy:

Pytania: << Poprzednie Następne >>

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Jakie obowiązuje...

Autor: Martaaa, Odpowiedzi: 1

Błąd wypełnienia...

Autor: Martaaa, Odpowiedzi: 1

Jak wypełnić Kartę...

Autor: askat, Odpowiedzi: 1

Czy można przekazać...

Autor: grażyna, Odpowiedzi: 1

Jak postępować ze...

Autor: Iwona K., Odpowiedzi: 1