Oceń: (0) (0)

martyna1

, 2007-09-13 09:43:38, 1 odp
Tematy: zajmujemechanicznej, transportu

Czy ponowne wykorzystanie palet drewnianych po naprawie, przekazanie drewna na opał to odzysk ?

Firma zajmuje się wytwarzaniem wyrobów z blachy. Posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów.Odpady o kodzie 15 01 03 poddawane są obróbce mechanicznej poza instalacją.Czy jest to odzysk? W czasie obróbki powstają  resztki drewna, które firma przekazuje pracownikom do spalenia w gospodarstwach domowych. Gwoździe z palet  i pozostałe drewno przekazywane są do odbioru przez uprawnione firmy. Palety po naprawie służą do przechowywania i transportu gotowych wyrobów. Czy w tym momencie gwoździe i drewno będą miały kod z grupu 19 12 i czy jest to odzysk na który firma powinna otrzymać dodatkowe zezwolenie? 

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

wilczynska 2007-09-14 20:21:07

Odzyskiem (w tym recyklingiem) (R14) jest wytwarzanie nowych palet z palet odpadowych, ale nie jest odzyskiem remont palet ani ich ponowne wykorzystanie po naprawie.
Odzyskiem (R1) jest spalenie odpadów, ale nie jest odzyskiem przekazanie odpadów do spalenia.


W przypadku produkcji nowych palet z palet odpadowych należy w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów:
- uwzględnić wytwarzane w czasie tej produkcji odpady (gwoździe, resztki drewna ? kod z podgrupy 19 12),
- uwzględnić prowadzenie odzysku odpadowych palet (lub uzyskać odrębne zezwolenie na odzysk odpadowych palet).


Uwaga:
Jeżeli przedsiębiorca z odpadowych palet (kod 15 01 03) wytwarza nowe opakowania (palety drewniane), dokonuje tym samym odzysku odpadów. Jednocześnie wprowadzenie produktów na takich paletach na terytorium kraju powoduje powstanie obowiązku odzysku odpadów powstałych z tego typu opakowania.
Natomiast w przypadku, gdy palety drewniane firma naprawia jako opakowanie a nie odpad, wprowadzenie na terytorium kraju produktu na tak naprawionej palecie nie powoduje powstania ustawowych obowiązków, o których mowa powyżej.
(patrz na www.mos.gov.pl wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska z 13.03.2006 r. do art. 11 ust. 8a ustawy z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej)


 

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Posiadacz odpadów a...

Autor: ~Maryla, Odpowiedzi: 1

Czy możliwe jest...

Autor: wojtaskrk, Odpowiedzi: 1

Dlaczego wiekszość...

Autor: izma36, Odpowiedzi: 1

Jakie obowiązki...

Autor: gustawWS, Odpowiedzi: 1

Czy można przepisać...

Autor: POŚ, Odpowiedzi: 2