Oceń: (0) (0)

irszol

, 2007-07-31 10:44:05, 2 odp

Czy do 1.01.2008 roku trzeba mieć uprawnienia do wykonywania pomiarów emisji do powietrza?

Rozporządzenia nr 88, poz 587 (2007r) - art. 147a ma nowe brzmienie. Zmienia ono czas konieczności uzyskania akredytacji, wchodzi w życie 1.01.2008!Czy wcześniejsza nowelizacja, która od laboratoriów wykonujących pomiary emisji wymagała posiadania certyfikatu wdrożonego systemu jakości lub akredytacji do 29.07.2007 r. obowiązuje do końca tego roku, czy obowiązuje nr 88 przesuwające termin uzyskania uprawnień?


Przepis jest na tyle mało precyzyjny, że są dwie interpretacje.


Proszę o odpowiedź na mail: [email protected]

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

wilczynska 2007-11-07 10:18:30

Na zadane w maju pytanie dostaliśmy 16.10.2007 r. odpowiedź Ministerstwa Środowiska, że art. 147a ust. 1 POŚ obowiązuje od 29 lipca do 31 grudnia 2007 r. w pierwotnej wersji.


 

Pozostałe 11 minut temu

Zobacz też: Co najlpesze na pocenie się?
Oceń: (0) (0)

wilczynska 2007-08-01 14:16:01

Obecnie art. 147a ustawy - Prawo ochrony środowiska ma brzmienie: • ust. 1 - który wchodzi w życie 1.01.2008 r. (uwaga: termin wejścia w życie został przesunięty z 29.07.2007 r.):

  "Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani zapewnić wykonanie pomiarów wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska przez:

  1. akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.) lub

  2. laboratorium posiadające uprawnienia do badania właściwości fizykochemicznych, toksyczności i ekotoksyczności substancji i preparatów nadane w trybie ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm.)
  - w zakresie badań, do których wykonywania są obowiązani."

 • ust. 2 - który wszedł w życie 29.07.2007 r.:
  "Jeżeli prowadzący instalację jest obowiązany do prowadzenia ciągłych pomiarów wielkości emisji, powinien zapewnić możliwość automatycznego ciągłego zapisu wyników przez przyrząd pomiarowy."

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

jaka jest prędkość...

Autor: ~dunia, Odpowiedzi: 1

Ładowanie...

Autor: ruz81, Odpowiedzi: 1

Emitor otwarty czy...

Autor: Anna Jurek, Odpowiedzi: 1

Jaki jest tryb...

Autor: michał_c, Odpowiedzi: 2

Co to jest emisja...

Autor: Monik, Odpowiedzi: 1