Oceń: (0) (0)

joanna_j

, 2007-05-21 09:37:39, 1 odp
Tematy: dziękuję

Czy oddając opakowania po odczynnikach należy wydać kartę przekazania odpadów?

Szanowni Państwo,


W ochronie środowiska pracuję od niedawna i zdaje sobie sprawę z braków w mojej wiedzy. Do tej pory uważałam opakowanie po odczynnikach za odpad. Ostatnio dowiedziałam się ze tak nie jest i nie jest potrzebna karta przekazania odpadów. Jak to jest?


Z góry dziękuje za odpowiedź


Z poważaniem


Joanna Jagła


 

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

wilczynska 2007-05-22 10:37:17

Opakowanie po odczynnikach jest odpadem (o kodzie 15 01 ??), tak samo jak i po innych produktach. Nie jest odpadem opakowanie wielokrotnego użytku do czasu, gdy pełni funkcję opakowania. Z poniższego wynika, że wytwórca odpadowych opakowań po odczynnikach zawsze musi zastosować kartę przekazania odpadu. Natomiast kartę ewidencji musi stosować zawsze wtedy, gdy nie jest małym lub średnim przedsiębiorcą, a gdy jest małym lub średnim przedsiębiorcą - kartę ewidencji musi stosować, gdy rocznie wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 100 kg lub inne niż niebezpieczne (oprócz komunalnych) w ilości powyżej 5 ton.


Zgodnie z art. 36 ustawy o odpadach (UO) ewidencję odpadów należy prowadzić dla każdego rodzaju odpadu odrębnie z zastosowaniem:
1)  karty ewidencji odpadu,
2)  karty przekazania odpadu.


Obowiązek prowadzenia karty ewidencji nie dotyczy: • prowadzącego działalność wyłącznie w zakresie transportu odpadów (art. 36.5 UO),

 • małych i średnich przedsiębiorstw, jeżeli rocznie wytwarzają odpady (Dz. U. Nr 152/2001 r., poz. 1735):
  -  niebezpieczne w ilości do 100 kg;
  -  inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton;

w takim przypadku, ewidencję prowadzą z zastosowaniem wyłącznie karty przekazania odpadów.


Obowiązek prowadzenia karty ewidencji i karty przekazania nie dotyczy: • wytwórców odpadów komunalnych (art. 36.2 UO),

 • osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby (art. 36.3 UO),

 • wytwórców następujących rodzajów i ilości odpadów (Dz. U. Nr 152/2001 r., poz. 1735):

  - bez ograniczeń:
      02 01 03 - odpadowa masa roślinna
      02 01 06 - odchody zwierzęce

  - do 10 ton rocznie:
      03 01 01 - odpady kory i korka
      03 01 05 - trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

  - do 5 ton rocznie:
      17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
      17 01 02 - gruz ceglany
      17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
      17 02 01 - drewno
      17 02 02 - szkło
      17 02 03 - tworzywa sztuczne
      17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
      17 08 02 - materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

  - do 100 kg rocznie:
      08 03 18 - odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
      15 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

  - do 10 kg rocznie:
      13 02 08* - inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

  - do 5 kg rocznie:
      16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
Uwaga.
Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (UOPAK) zobowiązuje (art. 10) do ustalania kaucji na opakowania po substancjach chemicznych bardzo toksycznych, toksycznych, rakotwórczych, mutagennych lub niebezpiecznych dla środowiska, które są określone w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych. Natomiast użytkownik takich substancji jest obowiązany (art. 17 UOPAK) zwrócić sprzedawcy opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po tych substancjach. Kaucja za opakowania nie zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Czy jesteśmy miejscem...

Autor: J.Sz, Odpowiedzi: 1

Kto jest wytwórcą...

Autor: wqbit, Odpowiedzi: 1

Witam, muszę wykonać...

Autor: Mika123, Odpowiedzi: 1

Czy wymagana jest...

Autor: OlaB, Odpowiedzi: 1

Jaki kod mają zużyte...

Autor: Iwona K., Odpowiedzi: 1