Oceń: (0) (0)

AM

, 2007-04-27 10:31:45, 1 odp
Tematy: zużyte, sprzęt

Czy wpis do rejestru zezwala na transport odpadów?

Witam


Czy otrzymany przez zbierającego zużyty sprzęt - zgodnie z Art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z 29.07.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. Nr 180, poz. 1495 ) - numer rejestrowy, a tym samym wpisanie przez GIOŚ takiego przedsiębiorcy do rejestru oznacza, że przedsiębiorca taki ma oprócz zbierania odpadów uprawnienia do ich transportu, czy tez musi posiadać oddzielne zezwolenie obejmujące transport? Przykładowo: Jeżeli hurtownia sprzedała firmie lampy fluoroscencyjne i jednocześnie zabiera z firmy swoim transportem zużyte, to czy przedstawiony przez hurtownie dokument o wpisie do rejestru jest wystarczający, aby zużyte lampy przekazać?

Pozdrawiam AM

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

wilczynska 2007-05-07 08:52:08

Wpisanie przez GIOŚ do rejestru i nadanie numeru rejestrowego przedsiębiorcy zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie zwalnia tego przedsiębiorcy z obowiązku posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów (art. 28 ustawy o odpadach, art. 3.1.1 i art. 8.2.2e ustawy o zużytym sprzęcie...).


GIOŚ wykreśla przedsiębiorcę z rejestru m.in. w przypadku cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia na zbieranie (art. 14 ustawy o zużytym sprzęcie...).


Zezwolenie na zbieranie odpadów nie jest jedynie wymagane w przypadkach określonych w rozporządzeniu - Dz. U. Nr 16/2004 r., poz. 154 + zmiana (Dz. U. Nr 136/2006 r., poz. 965), wymagany jest jednak wtedy (art. 33.5 ustawy o odpadach) wpis do rejestru starosty (oprócz wpisu do rejestru GIOŚ).


W przypadku zbierania i transportowania przez hurtownię odpadów lamp fluorescencyjnych (kod 16 02 13*, 20 01 21*) hurtownia oprócz wpisu do rejestru GIOŚ ze względu na zbieranie powinna posiadać wpis do rejestru starosty ze względu na zbieranie i transport odpadów, albo zezwolenie starosty na zbieranie i transport odpadów.


Jeżeli hurtownia sprzedała firmie lampy fluoroscencyjne i jednocześnie zabiera z firmy swoim transportem zużyte, to przedstawiony przez hurtownię dokument:  • o wpisie do rejestru GIOŚ w zakresie zbierania - jest wystarczający, aby firma przekazująca lampy (odpady) nie była karana grzywną (art. 73 ustawy o zużytym sprzęcie...);
  • o wpisie do rejestru starosty w zakresie zbierania - jest wystarczający, aby odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami z firmy przekazującej lampy (odpady) przeniosła się na hurtownię (art. 25.3 ustawy o odpadach) i aby firma nie była karana aresztem albo grzywną za przekazanie odpadów (art. 70.1 ustawy o odpadach).

Hurtownia powinna odbierać odpady od firmy na podstawie karty przekazania odpadu, w której potwierdza odbiór jako "posiadacz odpadów, który przejmuje odpad". Hurtownia nie musi w takim przypadku potwierdzać transportu na karcie przekazania odpadów, gdyż tylko prowadzący działalność wyłącznie w zakresie transportu odpadów jest obowiązany do poświadczenia na karcie przekazania odpadu wykonania tej usługi (art. 36.7a ustawy o odpadach).

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Jak przejąć porzucony...

Autor: Cywil, Odpowiedzi: 1

Czy z wentylacji...

Autor: kinga66, Odpowiedzi: 1

Jaka bedzie oplata...

Autor: beta226, Odpowiedzi: 1

Czy oddając zużytą...

Autor: jaworka4, Odpowiedzi: 1

Czy ponowne...

Autor: martyna1, Odpowiedzi: 1