Oceń: (0) (0)

Stiopa

, 2007-03-19 14:29:26, 1 odp
Tematy:

Czy do opłaty produktowej należy zaliczyć palety drewniane?

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

wilczynska 2007-03-19 20:51:48

Palety drewniane, tak jak inne opakowania, podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63/2001 r., poz. 639, ze zm.), z tym że różnie wygląda rozliczenie się z tego obowiązku za poszczególne lata w zakresie palet drewnianych:
  •  za 2002 r. - wymagany jest recykling:

- stawka opłaty produktowej: 0,30 zł/kg


- wymagany poziom recyklingu: 5 %
  • za 2003 r. - wymagany recykling:

- stawka opłaty produktowej: 0,30 zł/kg


- wymagany poziom recyklingu: 7 %
  •  za 2004 r. i 2005 r. - nie jest wymagany recykling ani odzysk:

- stawka opłaty produktowej: brak stawki dla palet drewnianych


- wymagany poziom recyklingu: brak poziomu dla palet drewnianych
  • za 2006 r. - wymagany jest odzysk palet w ramach "opakowania razem" (palety wprowadzone uwzględnia się w łącznej masie wprowadzonych opakowań, a palety odzyskane uwzględnia się w łącznej masie odzyskanych, tak więc jeżeli nie ma innych opakowań, to opłata = 0 zł):

- stawka opłaty produktowej: brak stawki dla palet drewnianych


- wymagany poziom recyklingu: brak poziomu dla palet drewnianych


- wymagany poziom odzysku "opakowania razem": 43 %
  • za 2007 r. - wymagany jest odzysk palet w ramach "opakowania razem":

- stawka opłaty produktowej: 0,32 zł/kg


- wymagany poziom recyklingu: brak poziomu dla palet drewnianych


- wymagany poziom odzysku "opakowania razem": 50 %


 
Uwaga: wysokość należnej opłaty produktowej
z tytułu niewykonania obowiązku odzysku odpadów opakowaniowych "razem" oblicza się ze wzoru określonego w załączniku nr 5 do ustawy: 


OPodzysk = (M1*OP1 + M2*OP2 + ... + M6*OP6) * (Podzysku*Mcałkowita - Modzyskana) / Mcałkowita


 gdzie: 


OPodzysk - oznacza wysokość należnej opłaty produktowej w zł;


M z indeksem liczbowym - oznacza odpowiednio masę w kg danego rodzaju opakowania wprowadzoną przez przedsiębiorcę w roku sprawozdawczym na terytorium kraju, przy czym:


M1 - dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych,


M2 - dotyczy opakowań z aluminium,


M3 - dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej,


M4 - dotyczy opakowań z papieru i tektury,


M5 - dotyczy opakowań ze szkła gospodarczego, poza ampułkami,


M6 - dotyczy opakowań z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów) (ale w 2006 r. nie dotyczy palet drewnianych, bo nie ma dla nich stawki);


OP z indeksem liczbowym -  oznacza odpowiednio stawkę jednostkową opłaty produktowej w zł za kg dla danego rodzaju opakowania, określoną w obowiązującym w danym roku rozliczeniowym rozporządzeniu w sprawie stawek opłat produktowych, przy czym:


OP1 - dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych,


OP2 - dotyczy opakowań z aluminium,


OP3 - dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej,


OP4 - dotyczy opakowań z papieru i tektury,


OP5 - dotyczy opakowań ze szkła gospodarczego, poza ampułkami,


OP6 - dotyczy opakowań z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów) (ale w 2006 r. stawka ta nie dotyczy palet drewnianych);


Podzysku - wyrażony ułamkiem dziesiętnym wymagany w danym roku poziom odzysku;


Mcałkowita - oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów opakowań (również palet drewnianych) wprowadzonych przez przedsiębiorcę w roku sprawozdawczym na terytorium kraju;


Modzyskana - oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów odpadów opakowaniowych (również palet drewnianych) poddanych odzyskowi w roku sprawozdawczym.


 Zapraszamy do przetestowania pakietu Fiszka Premium, w którym znajdą Państwo bardzo przydatne informacje dotyczące m.in. obowiązków prawnych w ochronie środowiska. Więcej na stronie: http://promocja.ekowiedza.pl

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Tematy:

Pytania: << Poprzednie Następne >>

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Kiedy zakład...

Autor: monikas, Odpowiedzi: 1

Jak można szybko...

Autor: gadomek, Odpowiedzi: 1

Jak rozwiązać w...

Autor: salamandra_2, Odpowiedzi: 1

Jaki kod mają zużyte...

Autor: Iwona K., Odpowiedzi: 1

Zużyte czyste...

Autor: kasiula357, Odpowiedzi: 2