Oceń: (0) (0)

KrzysztofMoskal

, 2010-02-15 15:41:30, 6 odp
Tematy: byłWybuchemWielkim, Bógprzed, Czy

Czy przed Wielkim Wybuchem był Bóg?

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

Bella13 2010-03-25 18:04:05

nie było i nie ma

Oceń: (1) (0)

lwgula 2010-02-20 00:57:13

Odpowiedź jest oczywista: Nicość stanowił Bóg, który był, jest i będzie.
Bóg nie miał początku i nie będzie miał swojego końca.

Oceń: (1) (0)

lwgula 2010-02-19 21:41:12

"Leibnitz wyróżnił prawdy pierwotne (wyrażające identyczność) oraz wywodzące się z nich prawdy dwojakiego rodzaju: rozumowe (konieczne), dla których uzasadnienia wystarcza zasada sprzeczności, oraz prawdy faktyczne (przypadkowe), których uzasadnienie wymaga ponadto podania racji dostatecznej. Zasady identyczności, sprzeczności i racji dostatecznej są więc trzema zasadami wszelkiego rozumowania, a dla Leibnitza zarazem trzema zasadami świata." [] [1] Barbara Markiewicz: filozofia dla szkoły średniej wybór tekstów, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987, s. 171

Przypuśćmy, że nikt w historii ludzkości nie pomyślał o istnieniu Najwyższego, czyli że każdy człowiek przyjmował za pewnik samopowstanie tego wszystkiego, co mógł sobie przyswoić w danej epoce. Założenie to jest fałszywe, jest wręcz zupełnym absurdem. Przypuśćmy, że nieskończenie wiele milionów lat wstecz była całkowita pustka, jałowa nicość, bez czegokolwiek, co dałoby się choćby określić, nie mówiąc - zdefiniować. Nasuwa się zatem istnienie zbioru pustego, w którym nie było żadnego elementu, tj. istnienie zbioru zeroelementowego o przestrzeni tak nieograniczonej, że nie dałoby się określić, iż przestrzeń tę możnaby nazwać zbiorem jednoelementowym, którego jedynym elemantem byłby zbiór pusty. I oto ludzkość otrzymuje od SYMINOSTRA jedyną, zapewne niepowtarzalną i na pewno niepodważalną po wszystkie czasy DEFINICJĘ NAJWYŻSZEGO, WSZECHBĘDĄCEGO, WSZECHMOGĄCEGO, która brzmi: BÓG JEST PRZSTRZENIĄ NIEOGRANICZONĄ, KTÓRA BYŁA JEST I BĘDZIE TAKĄ PO WSZYSTKIE CZASY.

Aaron Navarro von Feldsteinhoff
Oceń: (1) (0)

lwgula 2010-02-19 21:29:29

KAŻDY POZNA PRAWDĘ PRZY NIEPRAWDZIE, BO TYLKO Z FAŁSZU WYNIKA ZARÓWNO PRAWDA JAK I FAŁSZ. O TYM, CO W TEJ KONIUNKCJI PRZEWAŻA DECYDUJE CZŁOWIEK, KTÓREGO WYSTARCZAJĄCO WYPOSAŻYŁ BÓG.
Pamiętne " Róbmy swoje" brzmi jak rozkaz okupanta - więc okupant czyni swoje!
Dum czy Referen dum czy Referen zapowiadają nam nie frajeren. W uściskach gładkich bez męskich tonów oddali wszystko z wyjątkiem dzwonów. Nie szkoda gadać nie szkoda gadać nie widać konta nie widać dziada, nie szkoda gadać nie szkoda grać nie szkoda czynić tego na raz. Dum czy Referen dum czy Referen zapowiadają nam nie frajeren. W prostych pytaniach zawiłość zła, nikt jej nie pojmie ot tak raz dwa. Nie szkoda gadać nie szkoda gadać nie widać konta nie widać dziada, nie szkoda gadać nie szkoda grać nie szkoda czynić tego na raz. Dum czy Referen dum czy Referen zapowiadają nam nie frajeren. W trudnych zadaniach zawiłość zła, nikt go nie zniszczy bez poli-zła. Nie szkoda gadać nie szkoda gadać nie widać konta nie widać dziada, nie szkoda gadać nie szkoda grać nie szkoda czynić tego na raz. Dum czy Referen dum czy Referen zapowiedzieli nam walkę z cieniem. W pluralnym świecie przewodzi ściema wszyscy ją czują, nic się nie zmienia.
POWODZENIA, NIE PRZEJMUJ SIĘ

Oceń: (1) (0)

lwgula 2010-02-19 21:24:35

BÓG nie oczekuje dowodów na swoje istnienie, gdyż w przeciwnym razie dzieliłby z człowiekiem prawo do zaprzeczania tego, czego człowiekowi nigdy poznać do końca dane nie będzie.

Oceń: (0) (1)

KrzysztofMoskal 2010-02-19 20:46:25

Przed Wielkim wybuchem był Bóg, tylko zastanawiam się jak istnieje, sam siebie stworzył, sam powstał, w jaki sposób?

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Czym według Ciebie...

Autor: Docandi, Odpowiedzi: 3

o czym świadczy fakt,...

Autor: ~ada, Odpowiedzi: 3

Czy kochacie Pana...

Autor: KrzysztofMoskal, Odpowiedzi: 7

Duch Święty - działanie

Autor: ~happytrouble, Odpowiedzi: 2

ZAstanów się i...

Autor: klaudia48652, Odpowiedzi: 2