Oceń: (1) (0)

~bolek

, 2009-11-28 16:17:59, 1 odp

dysocjacja jonowa

wymień czynniki mające wpływ na stopień i stałą dysocjacji

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (1) (0)

Emilka514111 2009-11-29 14:58:50

Stopień dysocjacji elektrolitu określa się stosunkiem liczby moli cząsteczek zdysocjowanych na jony do liczby moli cząsteczek substancji rozpuszczonej.

Wartość stopnia dysocjacji jest mniejsza lub równa jedności, można ją również wyrażać w procentach. Jeżeli stopień dysocjacji jest równy lub bliski jedności, wtedy elektrolit jest prawie całkowicie zdysocjowany na jony a przewodnictwo elektryczne takiego roztworu jest znaczne. Okazuje się, że całkowicie dysocjują elektrolity mocne (a = 1) natomiast elektrolity słabe mają a < 1. Dla elektrolitów słabych, wartości stopnia dysocjacji wynoszą kilka procent.
Stopień dysocjacji zależy:

* od rodzaju elektrolitu i rodzaju rozpuszczalnika
* od stężenia roztworu
* nieznacznie od temperatury
* od obecności innych elektrolitów w roztworze

Stała dysocjacji to stała równowagi między jonami a cząsteczkami niezdysocjowanymi. Wyraża ona stosunek iloczynu stężeń jonów podniesionych do potęg równych ich współczynnikom stechiometrycznym do stężenia cząsteczek niezdysocjowanych. Oznacza się ją wielką literą K.
Stała dysocjacji dotyczyć może roztworów kwasów (Ka), zasad (Kb) i soli. Związek między tymi stałymi wyznacza równanie: Ka·Kb=Kw gdzie Kw - stała dysocjacji wody (w 25°C, i ciśnieniu 1013hPa Kw=10-14).
Stała dysocjacji zależy od temperatury i w przypadku reagentów gazowych od ciśnienia. Wartość stałej dysocjacji praktycznie nie zależy od stężenia.
:)

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

potrzebuję odpowiedzi...

Autor: agacer, Odpowiedzi: 7

Zadanko?

Autor: angelika124, Odpowiedzi: 1

Chemia zadanko?

Autor: KASIA22-2006, Odpowiedzi: 2

Z czego otrzymywano...

Autor: Blade, Odpowiedzi: 2

Które z podanych...

Autor: Justyśka000, Odpowiedzi: 3