Oceń: (0) (0)

OlaB

, 2009-09-03 08:15:00, 1 odp

Kogo dotyczy Rozporządzenie?

Proszę o informację, kto jest adresatem Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Jesteśmy Przedsiębiorstwem  wodociagów i Kanalizacji wykonjącym usługi wodno-kanalizacyjne. Przewozimy nieczystości ciekłe do oczyszczalni własnymi wozami asenizacyjnymi, ponadto zdarza się przewozić odpady o kodzie 20 03 06  do utylizacji do MPGK . Czy wszystkie zalecenia przedstawione w w/w Rozporządzeniu dotyczą wyłacznie pracowników Przedsiębiorstw zagospodarowujacych odpady komunalne. Czy także nas wytwórców ?


Z góry dziekuje za odpowiedź.


Ola

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (1) (0)

wilczynska 2009-09-03 09:16:57

PWiK transportując odpady komunalne 20 03 06 - "Odpady ze studzienek kanalizacyjnych"  (lub inne) do unieszkodliwiania do MPGK musi spełniać wymagania rozporządzenia, ale tylko w zakresie transportu odpadów komunalnych.


Uzasadnienie:


Ww. rozporządzenie (Dz. U. Nr 104/2009 r., poz. 868) wydane jest na podstawie art. 237(15) § 2 Kodeksu pracy jako warunki BHP dla określonych gałęzi pracy lub rodzajów prac.


W samym rozporządzeniu jest mowa, że określa ono wymagania BHP podczas wykonywania prac przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi, w rozumieniu ustawy o odpadach (UO).


Natomiast przez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów (art. 3.3.1 UO).


Z powyższego wynika, że rozporządzenie to dotyczy nie tylko MPGK ale każdego, kto gospodaruje odpadami komunalnymi.

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Jaki kod nadać...

Autor: klaudija, Odpowiedzi: 1

Kiedy zakład...

Autor: monikas, Odpowiedzi: 1

Czy palety drewniane...

Autor: klaudija, Odpowiedzi: 1

Jak, zgodnie z...

Autor: millka, Odpowiedzi: 1

Jakie kody (procesów...

Autor: gustawWS, Odpowiedzi: 2