Oceń: (0) (0)

IwonaGiza

, 2009-06-26 09:42:50, 1 odp

Czy wystawia się kartę przekazania odpadu jesli wytwarza się go mniej niż 5Mg rocznie?

Firma A wykonuje usługę budowlaną i jest wytwórcą odpadu powstającego w wyniki działalności. Nie posiada decyzji na wytwarzanie odpadów (wytwarza mniej niż 5Mg odpadów innych niż niebezpiecznych rocznie, niebezpiecznych nie wytwarza). Czy  Firma A może (albo ma obowiązek?) wystawiać kartę przekazania wytworzonego przez siebie odpadu i prowadzic ewidencję? Firma B u której wykonuje usługę Firma A chce mieć potwierdzenie że odpad trafił we właściwe miejsce i dlatego wymaga karty przekazania.

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

wilczynska 2009-06-26 22:33:29

Ten przypadek w całości reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz. U. Nr 152/2001 r., poz. 1735):  1. uproszczoną ewidencję odpadów z zastosowaniem wyłącznie karty przekazania odpadu - KPO (bez prowadzenia karty ewidencji odpadu - KEO) mogą prowadzić małe i średnie przedsiębiorstwa, które:
     a)   wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie,
    b)   wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne (poza odpadami komunalnymi) do 5 ton rocznie;
  2. nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (KEO, KPO) wytwarzanych rocznie dla rodzajów i ilości odpadów określonych w załączniku do rozporządzenia.

Z tego wynika, że jeżeli firma A zaliczana jest do kategorii ?małych? i ?średnich? przedsiębiorstw (wydaje się zasadne, aby dotyczyło to też firm kategorii ?mikro?, ale przepis jest starszy niż ten wprowadzający tę kategorię), to jedynie musi wystawiać KPO.
Firma A nie musi jednak wystawiać KPO dla odpadów wymienionych w załączniku i gdy nie przekroczy rocznych ilości tam określonych. W załączniku wymienione są m.in. w ilości do 5 ton rocznie niektóre odpady budowlane:
- 17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
- 17 01 02 - Gruz ceglany
- 17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
- 17 02 01 - Drewno
- 17 02 02 - Szkło
- 17 02 03 - Tworzywa sztuczne
- 17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
- 17 08 02 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Czy muszę oddawać...

Autor: ~Andrzej, Odpowiedzi: 3

Czy sa jakies...

Autor: ewelam, Odpowiedzi: 2

Czy paleta...

Autor: Gosia82, Odpowiedzi: 1

Czy wystawia się...

Autor: IwonaGiza, Odpowiedzi: 1

Co mamy rozumieć pod...

Autor: Monik, Odpowiedzi: 1