Oceń: (0) (0)

Gosia82

, 2009-05-26 10:28:55, 2 odp
Tematy: transport, problem

Komu oddać puste kardridże i opakowania po tonerach?

Kupujemy kardridże do naszych drukarek od firmy X. Firma X jest zobowiązana to odbierania od nas zuzytych kardridży i unieszkodliwienia ich. Firma X ma podpisaną umowę z firmą Y która odbiera od Firmy X zuzyty sprzet zebrany od swoich klientów.

Czy firma X może mi podpisać KPO za transport i odbiór mimo że nie ma żadnych pozwoleń??? czy KPO musi mi podpisac firma Y która współpracuje z firmą X ???


Kolejny problem gdzie każdy się zasłania że mogą odebrać tylko,że to na mnie spada odpowiedzialność komu oddać odpad.  Mnie się wydaje,że nie mogę oddać kardridży firmie X co najwyżej firmie Y, która i tak od firmy X ten odpad odbierze

Prosze o pomoc

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

MarcoKaka 2012-05-07 11:54:19

Nie wiem

Prezenty 11 minut temu

Zobacz też: Co kupić chłopakowi na święta?
Oceń: (0) (0)

wilczynska 2009-05-27 20:38:33

Odpadowy toner drukarski o kodzie 08 03 18 w ilości do 100 kg/rok nie wymaga prowadzenia ewidencji (karty ewidencji odpadu i karty przekazania odpadu) - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz. U. Nr 152/2001 r., poz. 1735).


Natomiast dla odpadów ?ex 08 03 18 i ex 16 02 16 - Odpadowy toner drukarski z urządzeń biurowych? nie jest wymagane zezwolenie na zbieranie odpadowych tonerów przez placówki handlowe prowadzące sprzedaż tonerów oraz przez punkty serwisowe wykonujące naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz nie jest wymagane zezwolenie na transport tych odpadów do tych placówek handlowych i tych punktów serwisowych prowadzących zbiórkę takich odpadów.
Jest to bowiem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. Nr 16/2004 r., poz. 154, ze zm.).


Jednak prowadzący transport i zbierający odpady, który nie musi mieć zezwolenia na taką działalność, ma obowiązek zgłoszenia tej działalności w rejestrze prowadzonym przez starostę (art. 33 ust. 5 ustawy o odpadach), a w przypadku zużytego sprzętu el. musi ponadto być zarejestrowany w GIOŚ.


W art. 25 ustawy o odpadach jest wymóg, że ?posiadacz odpadów może je przekazywać wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia?, a także jest przepis, który brzmi:
?Jeżeli posiadacz odpadów, w tym wytwórca odpadów, przekazuje odpady następnemu posiadaczowi odpadów, który ma zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, odzysku, unieszkodliwiania odpadów lub (?) jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 33 ust. 5, odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami przenosi się na tego następnego posiadacza odpadów.?

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Moja komórka

Autor: anna25070012, Odpowiedzi: 3

owady

Autor: ~mona, Odpowiedzi: 2

Prawa zwierząt?

Autor: ~ktossss124, Odpowiedzi: 3

Gmina nie realizuje...

Autor: czaperek, Odpowiedzi: 1

Jak przemysl...

Autor: marzenka8711, Odpowiedzi: 1