Oceń: (0) (0)

monikaba32

, 2009-04-17 13:47:29, 1 odp
Tematy:

Czy Urząd Gminy jako wytwórca odpadów przekazujac odpad na składowisko wystawia kartę KPO?

Czy Urząd Gminy jako wytwórca odpadów komunalnych przekazujac odpad do unieszkodliwienia  wystawia kartę przekazania odpadu?

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

wilczynska 2009-04-19 21:17:11

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów (karty ewidencji i karty przekazania odpadu - KPO) oraz przekazywania zbiorczego zestawienia do marszałka nie dotyczy wytwórców odpadów komunalnych (art. 36 ust. 2, art. 37 ust. 1 UO).
Przez odpady komunalne ?rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych? (art. 3 ust. 3 pkt 4 UO).
W karcie przekazania odpadu (Dz. U. Nr 30/2006 r., poz. 213) w miejscu ?Posiadacz odpadów, który przekazuje odpad? jest odnośnik ?c?, którego objaśnienie mówi:
?W przypadku odpadów komunalnych kartę wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.?.


KPO wypełnia więc (w zależności od tego kto faktycznie odbiera odpady komunalne) zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, który odbiera takie odpady od właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością (w tym od Urzędu Gminy).


Z powyższego wynika, że Urząd Gminy jako wytwórca odpadów komunalnych nie wypełnia KPO dla tych odpadów.

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Tematy:

Pytania: << Poprzednie Następne >>

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Czy przy jednorazowym...

Autor: jjkolas, Odpowiedzi: 1

Odpady z laminatów...

Autor: wqbit, Odpowiedzi: 1

Jak zaklasyfikować...

Autor: koniczynkaa82, Odpowiedzi: 2

Kod odpadu na zużyte...

Autor: Monik, Odpowiedzi: 2

Czy do pojemników z...

Autor: kpalik, Odpowiedzi: 1