Oceń: (0) (0)

Monik

, 2009-03-31 09:32:33, 1 odp
Tematy:

Kiedy wpis do karty ewidencji odpadu?

Mam wątpliwość odnośnie dokonania wpisu do karty ewidencji odpadu. Gdy firma przekazuje odpad to wystawia karte przekazania odpadu- i czy własnie wtedy powinna dokonać wpisu do karty ewidencji odpadu, czy to jest niezależne od przekazania odpadu?


Pozdrawiam, Monika.

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

wilczynska 2009-03-31 22:33:49

Kartę ewidencji odpadu (KEO) w danym roku powinno się założyć w tym miesiącu, w którym po raz pierwszy mamy do czynienia z danym odpadem (kod) w firmie, a więc:  • gdy zostanie wytworzony w firmie lub

  • gdy zostanie przyjęty do firmy w ramach prowadzonej przez firmę działalności w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania lub

  • gdy zostanie przekazany do odzysku albo unieszkodliwiania we własnym zakresie albo komuś innemu (jeżeli odpad jest z poprzednich lat zmagazynowany w firmie).

Natomiast kartę przekazania odpadu (KPO) wystawia się w momencie przekazywania odpadu następnemu posiadaczowi. Numer tej KPO oraz masę przekazanego odpadu wpisuje się w KEO w danym miesiącu.
Ustawa o odpadach nie precyzuje, czy ten wpis do KEO ma być natychmiast po wystawieniu KPO, czy na koniec miesiąca, czy w późniejszym terminie można dokonywać wpisów dotyczących poszczególnych miesięcy danego roku.


Mając jednak na uwadze to, że WIOŚ i marszałek województwa może żądać okazania dokumentów ewidencji (art. 36 ust. 11 i 12 UO) oraz przewidziana jest grzywna za nieprowadzenie ewidencji (art. 76 pkt 6 UO), wskazane jest systematyczne prowadzenie KEO z aktualizacją na koniec każdego miesiąca.Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Tematy:

Pytania: << Poprzednie Następne >>

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Kiedy wpis do karty...

Autor: Monik, Odpowiedzi: 1

Jak stosować się do...

Autor: wqbit, Odpowiedzi: 1

Widzieliście już...

Autor: miszka97, Odpowiedzi: 1

Czy Zakład...

Autor: majowka.81, Odpowiedzi: 1

Jak wypełnić zbiorcze...

Autor: kasica-76, Odpowiedzi: 2