Oceń: (0) (0)

tatuana

, 2009-02-25 13:51:27, 1 odp
Tematy: prowadzić

Czy firma serwisowa, wymieniająca w oleje w pojazdach może je spalać z odzyskiem energii?

Czy firma serwisowa, wymieniająca w oleje w pojazdach może je spalać odzyskując przy tym energię?


Jeśli tak to czy w tym przypadku powinna prowadzić ewidencję ilościową odpadów olejowych i uzyskać pozwolenie na wytwarzanie tego rodzaju odpadów?

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

wilczynska 2009-03-21 00:22:22

Firma serwisowa wymieniająca oleje w pojazdach jest w chwili wymiany wytwórcą odpadów (podgrupy o kodach: 13 01 ? odpadowe oleje hydrauliczne, 13 02- odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe). Są one klasyfikowane jako odpady niebezpieczne i na ich wytwarzanie w zależności od ilości wszystkich wytwarzanych w roku odpadów wymagana jest informacja, decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi albo pozwolenie. Musi być dla każdego rodzaju odpadów prowadzona ewidencja: karta ewidencji odpadu i karta przekazania odpadu. Należy też przekazywać co roku do marszałka województwa zbiorcze zestawienie odpadów.


Z olejami odpadowymi należy postępować zgodnie z art. 39 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. Nr 192/2004 r., poz. 1968). Na podstawie tych przepisów można określić, które oleje mogą być przeznaczone do innego niż regeneracja procesu odzysku (w tym do spalenia).
Spalanie takich olejów musi spełniać wymagania jak dla spalania (albo współspalania) odpadów w zakresie warunków technicznych, dotrzymywania standardów emisyjnych oraz pomiarów emisji.
Na spalanie tych odpadów musi być:
- pozwolenie na wprowadzanie substancji do powietrza,
- zezwolenie na odzysk odpadów.

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Jakie wymagania...

Autor: ewelam, Odpowiedzi: 1

Kiedy zakład...

Autor: monikas, Odpowiedzi: 1

Czy opakowania...

Autor: Gosia82, Odpowiedzi: 1

W którym pkt w karcie...

Autor: Monik, Odpowiedzi: 1

Jak zaklasyfikować...

Autor: koniczynkaa82, Odpowiedzi: 2