Oceń: (0) (0)

tatuana

, 2008-11-25 12:52:49, 1 odp
Tematy: serwisu

KTO W PRZYPADKU FIRM USŁUGODAWCZYCH JEST WYTWÓRCĄ ODPADÓW?

Kto w przypadku firm wykonujących usługi np. serwisu maszyn jest wytwórcą (właścicielem) odpadów. Jeżeli fima wykonuje usługi na terenie zakładu zleceniodawcy, do wykonania usługi zużywa produkty zakupione przez zleceniodawcę?


 A kto jest właścicielem odpadów kiedy fima wykonuje usługi na terenie zakładu zleceniodawcy, do wykonania usługi zużywa produkty zakupione przez siebie?


 

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

Odpowiedzi jumbo1:

jumbo1 2008-12-01 13:41:46

Adresatem obowiązku określonego w art. 6 ustawy o
odpadach jest wytwórca odpadów w rozumieniu  art. 3 ust. 3 pkt 22 tej ustawy. Przepis ten
wymienia trzy kategorie wytwórców odpadów. Zgodnie z jego treścią wytwórcą
odpadów jest:1) każdy, którego
działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów,2) każdy, kto
przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące
zmianę charakteru lub składu powstałych już odpadów,3) podmiot świadczący
usługę w zakresie:a) budowy, rozbiórki,
remontu obiektów,b) czyszczenia
zbiorników lub urządzeń,c) sprzątania,
konserwacji i napraw,jeżeli w wyniku świadczenia usług powstają odpady, a
umowa o świadczenie usługi nie stanowi inaczej.To
zastrzeżenie dotyczące trzeciej kategorii
wytwórców odpadów należy rozumieć w ten sposób, że jeżeli świadczenie
usługi
odbywa się na podstawie innej niż umowa (np. polecenia służbowego), to
wytwórcą
odpadów jest zawsze świadczący usługę. Jeżeli zaś odbywa się na
podstawie
umowy, to wytwórcą odpadów jest z reguły świadczący usługę, chyba że
wyraźne
postanowienie umowy wskazuje, że za wytwórcę odpadów będzie uważany
zlecający
usługę lub inny podmiot. W braku takiego wyraźnego wskazania wytwórcą
odpadów
jest świadczący usługę. Nie ma znaczenia kto kupuje produkty do
wykonania usługi, gdyż są to produkty i nie podlegają regulacjom ustawy
o odpadach.

Dyskusja:

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

jumbo1 2008-12-01 13:41:46

Adresatem obowiązku określonego w art. 6 ustawy o
odpadach jest wytwórca odpadów w rozumieniu  art. 3 ust. 3 pkt 22 tej ustawy. Przepis ten
wymienia trzy kategorie wytwórców odpadów. Zgodnie z jego treścią wytwórcą
odpadów jest:1) każdy, którego
działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów,2) każdy, kto
przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące
zmianę charakteru lub składu powstałych już odpadów,3) podmiot świadczący
usługę w zakresie:a) budowy, rozbiórki,
remontu obiektów,b) czyszczenia
zbiorników lub urządzeń,c) sprzątania,
konserwacji i napraw,jeżeli w wyniku świadczenia usług powstają odpady, a
umowa o świadczenie usługi nie stanowi inaczej.To
zastrzeżenie dotyczące trzeciej kategorii
wytwórców odpadów należy rozumieć w ten sposób, że jeżeli świadczenie
usługi
odbywa się na podstawie innej niż umowa (np. polecenia służbowego), to
wytwórcą
odpadów jest zawsze świadczący usługę. Jeżeli zaś odbywa się na
podstawie
umowy, to wytwórcą odpadów jest z reguły świadczący usługę, chyba że
wyraźne
postanowienie umowy wskazuje, że za wytwórcę odpadów będzie uważany
zlecający
usługę lub inny podmiot. W braku takiego wyraźnego wskazania wytwórcą
odpadów
jest świadczący usługę. Nie ma znaczenia kto kupuje produkty do
wykonania usługi, gdyż są to produkty i nie podlegają regulacjom ustawy
o odpadach.

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Kogo dotyczy...

Autor: OlaB, Odpowiedzi: 1

Czy opakowania...

Autor: Gosia82, Odpowiedzi: 1

Czy palety drewniane...

Autor: klaudija, Odpowiedzi: 1

Jaki kod mają zużyte...

Autor: Iwona K., Odpowiedzi: 1

Jaki kod odpadów mają...

Autor: Iwona K., Odpowiedzi: 1