Profil użytkownika

Ostatnie logowanie: 2012-04-17 14:50:19
jumbo1 0pkt
Ranking: 8233 (ostatnie 30 dni)
  • Imię:
  • Rejestracja: 10 marzec 2008 (2008-03-10 17:00:08)
  • Suma punktów: 5
  • Znajomi: Jeszcze nie ma

Ostatnie pytania

Ostatnie odpowiedzi

Zagospodarowanie odpadów z dekarbonizacji wody we własnym zakresie?

Autor: jumbo1, Czas od dodania: 2008-12-01 13:56:49

Niestety tak. Proszę zwrócić uwagę, że w załączniku do przedmiotowego rozporządzenia w kolumnie "warunki odzysku" pisze wyraźnie:
odpady zawierające wapń stosuje się do wapnowania gleb kwaśnych pod łącznym spełnieniem następujących warunków: ....


KTO W PRZYPADKU FIRM USŁUGODAWCZYCH JEST WYTWÓRCĄ ODPADÓW?

Autor: jumbo1, Czas od dodania: 2008-12-01 13:41:46

Adresatem obowiązku określonego w art. 6 ustawy o
odpadach jest wytwórca odpadów w rozumieniu  art. 3 ust. 3 pkt 22 tej ustawy. Przepis ten
wymienia trzy kategorie wytwórców odpadów. Zgodnie z jego treścią wytwórcą
odpadów jest:1) każdy, którego
działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów,2) każdy, kto
przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące
zmianę charakteru lub składu powstałych już odpadów,3) podmiot świadczący
usługę w zakresie:a) budowy, rozbiórki,
remontu obiektów,b) czyszczenia
zbiorników lub urządzeń,c) sprzątania,
konserwacji i napraw,jeżeli w wyniku świadczenia usług powstają odpady, a
umowa o świadczenie usługi nie stanowi inaczej.To
zastrzeżenie dotyczące trzeciej kategorii
wytwórców odpadów należy rozumieć w ten sposób, że jeżeli świadczenie
usługi
odbywa się na podstawie innej niż umowa (np. polecenia służbowego), to
wytwórcą
odpadów jest zawsze świadczący usługę. Jeżeli zaś odbywa się na
podstawie
umowy, to wytwórcą odpadów jest z reguły świadczący usługę, chyba że
wyraźne
postanowienie umowy wskazuje, że za wytwórcę odpadów będzie uważany
zlecający
usługę lub inny podmiot. W braku takiego wyraźnego wskazania wytwórcą
odpadów
jest świadczący usługę. Nie ma znaczenia kto kupuje produkty do
wykonania usługi, gdyż są to produkty i nie podlegają regulacjom ustawy
o odpadach.


Komentarze do profilu

Profil tego użytkownika nie został jeszcze skomentowany

Ostatnio dodani znajomi

Użytkownik nie posiada jeszcze znajomych