Profil użytkownika

Ostatnie logowanie: 2007-06-01 22:51:03
klaudias 0pkt
Ranking: 4436 (ostatnie 30 dni)
  • Imię: zzzzz
  • Rejestracja: 1 czewriec 2007 (2007-06-01 22:51:03)
  • Suma punktów: 0
  • Znajomi: Jeszcze nie ma

Ostatnie pytania

Ostatnie odpowiedzi

Jaki jest wzór strukturalny octanu magnezu?

Autor: klaudias, Czas od dodania: 2008-06-07 21:10:59

  (CH3COO)2Mg.


Co to są węglowodory, podaj ich podział?

Autor: klaudias, Czas od dodania: 2008-06-07 21:08:15

Węglowodory to grupa związków organicznych złożonych jedynie z
atomów węgla i wodoru. Mogą się one różnić budową szkieletu
węglowego i biorąc pod uwagę to kryterium możemy je podzielić na:
węglowodory alifatyczne (acykliczne, łańcuchowe) oraz pierścieniowe
(cykliczne). Węglowodory łańcuchowe w zależności od typu wiązań
występujących pomiędzy atomami węgla dzieli się na nasycone (czyli
alkany) i nienasycone (alkeny oraz alkiny). W grupie węglowodorów
cyklicznych wyróżnia się natomiast związki cykloalifatyczne
(cykloalkany, cykloalkeny i cykloalkiny) wykazujące analogię do
odpowiednich połączeń alifatycznych oraz węglowodory aromatyczne.
Poszczególne grupy węglowodorów tworzą szeregi homologiczne.
Węglowodory to jedna z najliczniejszych grup związków organicznych.
Mogą one w warunkach normalnych być gazami (pierwsze cztery
węglowodory nasycone szeregu homologicznego), cieczami (na przykład
niektóre węglowodory aromatyczne) albo ciałami stałymi (są to na
przykład wyższe węglowodory aromatyczne).


Komentarze do profilu

Profil tego użytkownika nie został jeszcze skomentowany

Ostatnio dodani znajomi

Użytkownik nie posiada jeszcze znajomych