Profil użytkownika

Ostatnie logowanie: 2008-07-23 13:57:02
danielo21 0pkt
Ranking: 10205 (ostatnie 30 dni)
  • Imię: Daniel
  • Rejestracja: 23 lipiec 2008 (2008-07-23 13:57:02)
  • Suma punktów: 0
  • Znajomi: Jeszcze nie ma

Ostatnie pytania

Ostatnie odpowiedzi

Ochrona środowiska wyjaśnij pojęcie?

Autor: danielo21, Czas od dodania: 2009-06-17 11:31:47

Definicję "ochrona środowiska" przedstawia najlepiej art. 3 (Definicje i zasady ogólne) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.01.62.627), wg którego:
- ochrona środowiska - rozumie się przez to podjęcie lub zaniechanie działań,
umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta
polega w szczególności na:

a)  racjonalnym
kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju,

b)  przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,

c)  przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego.

Niejasne definicje również znaleźć można w powyższym artykule.


Pod jakim kodem oddać firmie odpady z toczenia i piłowania żelaza?

Autor: danielo21, Czas od dodania: 2009-06-17 11:10:47

Wióry stalowe z obróbki mechanicznej żelaza powinny być przekazywane pod kodem 12 01 01, natomiast pod kodem 17 04 05 przekazywane są odpady żelaza i stali w postaci np. złomu żelaza, pozyskanego m.in. z demontażu elementów instalacji czy innego rodzaju infrastruktury. Generalnie jest tak, że grupa 17 wg katalogu odpadów (Dz.U.01.112.1206) jest zarezerwowana dla odpadów pochodzących z rozbiórki, demontażu itp., natomiast grupa 12 to odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych.  


Komentarze do profilu

Profil tego użytkownika nie został jeszcze skomentowany

Ostatnio dodani znajomi

Użytkownik nie posiada jeszcze znajomych