Sprawdzanie pisowni Słownik slangu miejskiego i mowy ulicznej English spelling checker

Kategorie

Linki

Statystyki

  • Liczba zadanych pytań: 22908
  • Liczba udzielonych odpowiedzi: 83957
  • Liczba zarejestrowanych użytkowników: 45568

Odpowiedzi użytkownika marcel421

Na konto czyjego Urzędu Marszałkowskiego zapłacić opłaty środowiskowe ?

marcel421 2008-01-28 14:45:49

Wydaje mi sie, że za korzystanie ze środowiska z tytułu przeładunku paliw płaci właściciel stacji  a nie wlaściciel autocystern. Opłate ponosi sie za ilość paliwa przeładowanego z autocystern do zbiorników i za ilośc paliwa wydanego za pomoca dystrybutorow. Przy preładunku oleju napędowego nastepuje emisja węglowodorów alifatycznych wg wskaznika 1,3g/Mg.Niestety nie wiem, jaka emisja jest w przypadku przeładunku gazu. Czyli opłate wnosi właściciel stacji na konto urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Jak postępować ze zużytymi świetlówkami ?

marcel421 2007-11-09 15:24:51

Zużyte świetlówki to są odpady niebezpieczne i jako takie powinny byc przekazane  firmom posiadającym pozwolenie na zbieranie i unieszkodliwianie odpadów . Dowodem przekazania jest Karta przekazania odpadu, na której firma odbieraj ąca odpady potwierdza ich odebranie.


Marcel