Oceń: (0) (0)

izma36

, 2008-07-14 22:34:36, 1 odp

Kiedy paleta drewniana jest odpadem a kiedy nie?

Proszę o wytłumaczenie jak mam odróżnić paletę nadającą sie do dalszego stosowania a kiedy nie? Nadająca się nie jest odpadem i nie  podlega przepisom o ochronie środowiska więc skupując taką paletę nie muszę posiadać zezwolenia na zbieranie ( kod 15 01 03).Natomiast paleta uszkodzona i jednorazowa jest odpadem i wtedy musze posiadać zezwolenie.Czyli jednorazowa paleta  nieuszkodzona nadajaca sie do dalszego stosowania jest odpadem ,tak czy nie? Jeżeli tak to bardzo proszę o ponowną odpowiedz bo  wedle moich informacji przyjmując uszkodzoną paletę powinno się posiadać również pozwolenie na odzysk o czym Pani nie wspomina. W takim razie możemy dowolnie interpretować przepisy i wg tego dostosowywać je do swoich potrzeb.?


 

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

wilczynska 2008-07-16 22:49:01

Według art. 3 ust. 1 ustawy o odpadach: ?Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.?. Wg załącznika nr 1 do ustawy odpadami są m.in. w kategorii ?Q6  - Przedmioty lub ich części nie nadające się do użytku?.
Tyle przepisy. Nie jest więc zawsze oczywiste, czy to już odpad, czy jeszcze nie. Z tym jest często problem. Jeżeli ?jednorazowa? paleta nieuszkodzona nadaje się do dalszego stosowania jako paleta, to według mnie nie jest odpadem, ale też nie można nazwać ją jednorazowym opakowaniem lecz opakowaniem wielokrotnego użytku.


Na zbieranie odpadów opakowaniowych (w tym palet), które odbywa się w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż produktów w opakowaniach, wymagana jest rejestracja u starosty. W pozostałych przypadkach wymagane jest zezwolenie na zbieranie odpadów.
Według ustawy o odpadach zbieranie ?to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich  do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania?. Z definicji zbierania wynika więc, że odzysk albo unieszkodliwianie zbieranych odpadów odbywa się gdzieś indziej, gdzie będą te odpady zawiezione z miejsca zbierania. Moim zdaniem, zezwolenie (a nie pozwolenie) na odzysk lub unieszkodliwianie musi więc posiadać odbiorca odpadów z miejsca zbierania, a nie zbierający odpady.

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Czy odpady obojetne...

Autor: monikaba32, Odpowiedzi: 1

Czy potrzebna jest...

Autor: Gosia82, Odpowiedzi: 1

Umowa na odbiór...

Autor: malgorzata_84, Odpowiedzi: 1

Czy Zakład...

Autor: majowka.81, Odpowiedzi: 1

Czy piasek będący...

Autor: OlaB, Odpowiedzi: 1

Linki