Oceń: (0) (0)

Monik

, 2007-11-23 14:47:36, 1 odp

Jakiemu organowi zgłoszenie emisji z instalacji??

Witam,


Chciałabym się upewnić, czy mój tok rozumowania jest właściwy.


Zakład ma instalacje ( mały warsztat spawalniczy i  stolarski pracujący sporadycznie) znajdujące się w różnych powiatach jednego województwa.Czy w związku z tym powinien przesłać zgłoszenie o emisji z instalacji do różnych starostw?? Czy można traktować na jednym zgłoszeniu spawalnie i stolarnie znajdujace się w jednym warsztacie, czy 2 osobne zgłoszenia??


Jakie jeszcze ma obowiązku odnośnie przekazywania danych czy tez opłat??


Monika.

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

wilczynska 2007-12-23 23:36:01

Taka instalacja jak spawalnia czy stolarnia nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji do powietrza, jeżeli zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia ? Dz. U. Nr 283/2004 r., poz. 2840:
?żadna z substancji wprowadzanych do powietrza nie powoduje przekroczenia 10 % dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 % wartości odniesienia?.
W tym celu należy wykonać obliczenia rozprzestrzeniania się emitowanych substancji z danej instalacji przy z uwzględnieniem metodyki referencyjnej, jaka jest określona w rozporządzeniu ? Dz. U. Nr 1/2003 r., poz. 12.
Jeżeli obliczenia te wykażą, że poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny, emisja z danej instalacji powoduje stężenia w środowisku ? 10 % odpowiednich norm, to taka instalacja nie wymaga pozwolenia, ale wymaga zgłoszenia zgodnie z rozporządzeniem ? Dz. U. Nr 283/2004 r., poz. 2839.
W zgłoszeniu należy podać dane określone w art. 152.2 POŚ.


Jeżeli zakład ma tylko spawalnię i stolarnię, to organem ochrony środowiska właściwym do przyjęcia zgłoszenia jest starosta tego powiatu, na terenie którego dana instalacja znajduje się. W praktyce w jednym zgłoszeniu można podać wszystkie instalacje, które zgłoszenia wymagają, ale muszą być w tym samym powiecie.


Nie ma zwolnień z naliczania opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji substancji do powietrza. Jeżeli jednak łączna półroczna opłata naliczona za wszystkie emisje danego podmiotu do powietrza nie przekracza 400 zł (jaka powinna być wniesiona na rachunek danego urzędu marszałkowskiego), to takiej opłaty nie wnosi się, ale wykazy opłatowe należy przekazać do Marszałka Województwa i WIOŚ.

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Kiedy składać wniosek...

Autor: monika83, Odpowiedzi: 1

Jaka jest % zawartość...

Autor: szek, Odpowiedzi: 1

Jaka bedzie oplata...

Autor: beta226, Odpowiedzi: 1

Czy należy zgłaszać...

Autor: marcel421, Odpowiedzi: 1

Czy stacje LPG...

Autor: jaworka4, Odpowiedzi: 1

Linki