Oceń: (0) (0)

damianjakubiak

, 2007-04-11 13:23:17, 1 odp

Czy przewoźnika (podwykonawce) może obowiązywać decyzja, dotycząca transportu odpadów ?

Jestem firmą zajmującą się przerobem stłuczki szklanej, posiadajam decyzję na zbieranie, wytwarzanie i transport odpadów. Nie posiadam własnego taboru samochodowego, a rocznie transportują między magazynami około 100tys Mg stłuczki. W związku z tym korzystam z usług firm spedycyjnych, które nie posiadają decyzji na transport danego kodu odpadu. Pytanie jest takie: czy przewoźnika jako mojego podwykonawce może obowiązywać moja decyzja na transport, dotycząca transportu odpadów szklanych. Prosiłbym o odpowiedź wraz z podstawą prawną.

Dziękuje bardzo

Pozdrawiam

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

wilczynska 2007-04-18 08:22:31

Tak.


Ten, kto ma zezwolenie na transport odpadów, może korzystać z usług transportowych. Nie wynika to jednak wprost z przepisów, ale z interpretacji Ministerstwa Środowiska (Marek Sobiecki - Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami) do ustawy o odpadach - pismo DGO.tp.024/306/06/JSD z dnia 5.07.2006 r.:


"Art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (...) nakłada na prowadzącego działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów, obowiązek uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności. Wniosek o wydanie zezwolenia na transport powinien zawierać, zgodnie z art. 28 ust. 4 pkt 4 cytowanej ustawy, między innymi wskazanie sposobów i środków transportu odpadów, przy czym wnioskodawca nie ma obowiązku posiadania własnych środków transportu. Posiadacz odpadu, posiadając wymagane przepisami zezwolenie na transport odpadów, może na podstawie zawartej umowy wynająć do tego celu odpowiednie środki transportu. Transport odpadów może odbywać się w oparciu o zezwolenie uzyskane przez posiadacza odpadu i nie jest wówczas wymagane poświadczenie wykonania usługi transportu na karcie przekazania odpadu."


http://www.mos.gov.pl/


Uwaga.


Ten, kto zleca usługę transportu, jest nadal "posiadaczem" tych odpadów i odpowiada nadal za dalsze gospodarowanie odpadami do momentu, aż odpady nie zostaną przekazane następnemu posiadaczowi odpadów, który ma zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, odzysku, unieszkodliwiania odpadów lub koncesję na składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, lub jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 33 ust. 5. Wtedy odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami przenosi się na tego następnego posiadacza odpadów. (art. 25 ust. 3 ustawy o odpadach).


Zapraszamy do przetestowania pakietu Fiszka Premium, w którym znajdą Państwo bardzo przydatne informacje dotyczące m.in. obowiązków prawnych w ochronie środowiska. Więcej na stronie:


http://promocja.ekowiedza.pl

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Co trzeba ująć we...

Autor: pracuś, Odpowiedzi: 1

Kiedy można wyciąć...

Autor: millka, Odpowiedzi: 4

Czy własciciel...

Autor: ŁukaszUTP, Odpowiedzi: 1

Czy należy zgłaszać...

Autor: marcel421, Odpowiedzi: 1

Czy ponowne...

Autor: martyna1, Odpowiedzi: 1

Linki