Oceń: (0) (0)

Gosia82

, 2009-05-13 08:51:27, 3 odp
Tematy: handlowy

Co zrobić ze zwróconym towarem tworzyw sztucznych??

Nasza firma zakupuje towar handlowy z tworzyw sztucznych z kraju poza UE następnie my go sprzedajemy dalej ale z naszą marką. Czasem zdarzają sie reklamacje na dany towar. z kraju jak i z krajów UE Nasza firma ma pozwolenie na odzysk odpadów na terenie kraju. Czy my możemy taki zwrócony kołpak wyprodukowany poza krajem UE (który my zakupiliśmy) unieszkodliwić na młynach a nastepnie wykorzystać we własnej produkcji??

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

wilczynska 2009-05-26 22:27:32

Zwrócony w ramach reklamacji kołpak jest odpadem i myślę, że powinien być o kodzie z podgrupy ?16 03 - Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku?.
Nie wiem jednak, kogo uznać za wytwórcę tego odpadu: czy sprzedającego, czy kupującego, czy przyjmującego reklamację, czy rozpatrującego reklamację?
Rozważając tę wątpliwość wygląda na to, że wytwórcą tego odpadu nie są ani sprzedający i przyjmujący reklamację ani kupujący. Sprzedający w swoim zamiarze sprzedawał produkt a nie odpad,  kupujący chciał kupić dobry produkt, a przyjmujący reklamację jest tylko pośrednikiem między kupującym a rozpatrującym reklamację. Wygląda więc na to, że dopiero rozpatrujący reklamację w chwili stwierdzenia, że reklamowany kołpak faktycznie nie spełnia wymagań dla tego produktu i nie będzie w ramach reklamacji naprawiany, jednocześnie kwalifikuje kołpak jako odpad.
Gdyby więc przyjąć, że wytwórcą odpadu (zwróconego towaru w ramach reklamacji) jest rozpatrujący reklamację (czyli Wasza firma), to uprościłoby sprawę. Wtedy to dopiero Wasza firma zakłada dla tego odpadu kartę ewidencji odpadu po rozpatrzeniu reklamacji. Odpadłaby też wtedy sprawa spełniania wymagań przepisów w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów w przypadku reklamacji z poza kraju.


Zawsze firma może zwrócić się o wyjaśnienia do Ministerstwa Środowiska opisując problem. Odpowiedź z MŚ może być pomocna (chociaż nie jest prawem i nie jest wiążąca) przy ewentualnej kontroli WIOŚ i przy wydawaniu decyzji administracyjnych w tym zakresie.


Nie jest to dla mnie sprawa jednoznacznie wynikająca z przepisów, dlatego jestem ciekawa, co inni na ten temat sądzą i jak inni radzą sobie z towarem odpadowym w wyniku reklamacji?

Muzyka 11 minut temu

Zobacz też: Podoba wam się Jason Derulo?
Oceń: (0) (0)

Gosia82 2009-05-26 10:13:06

Mamy pozwolenie na odzysk transport i zbieranie na terenie kraju. Jeśli dobrze rozumiem to zwroty tego towaru w postaci reklamacji (powstały jakieś wady) możemy zmielić na naszym młynku jeśli zostały nam zwrócone od naszych odbiorców na terenie naszego kraju (ale KPO nie będziemy mieć bo przecież taki sklep, który handluje naszym towarem nie wystawi KPO) a co z towarem zwróconym w postaci reklamacji z zagranicy UE i nietylko??? możemy je również zmielić i przetworzyć czy musimy mieć jakieś dodatkowe pozwolenia???


Z tego co Pani napisała w świetle postępowania z odpadami nie ma to znaczenia że towar kupiliśmy z poza uni a teraz go sprzedajemy na kraj i zagranice ważne jest skąd jest ten zwrot. Czyli ogólnie traktujemy te zwrócone kołapki jako nasz wadliwy towar?? prosze o pomoc bo jest to bardzo skomplikowane i nigdzie nie mogę znaleźć na to odpowiedzi. pozdrawiam

Oceń: (0) (0)

wilczynska 2009-05-25 23:02:33

Zezwolenie na odzysk odpadów powinno określać ten rodzaj odpadu i prowadzone procesy odzysku tego odpadu (R14- mielenie na młynach i chyba R14 - wykorzystanie zmielonego odpadu we własnej produkcji).


Nie ma przy tym znaczenia, gdzie produkt został wyprodukowany, ale ma znaczenie, czy stał odpadem w naszym kraju, czy poza nim.


Gdy przyjmujecie (zbieracie) odpady krajowe, to powinniście oprócz zezwolenia na ich odzysk posiadać też zezwolenie na ich zbieranie i transport (jeżeli sami je wozicie).


Natomiast w przypadku przyjmowania do odzysku odpadów z zagranicy obowiązują dodatkowo przepisy dotyczące międzynarodowego przemieszczania odpadów (przepisy UE i krajowe).

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Czy wystawia się...

Autor: IwonaGiza, Odpowiedzi: 1

Widzieliście już...

Autor: miszka97, Odpowiedzi: 1

Do jakiej grupy...

Autor: OlaB, Odpowiedzi: 1

Jak rozwiązać w...

Autor: salamandra_2, Odpowiedzi: 1

Jakie kody (procesów...

Autor: gustawWS, Odpowiedzi: 2

Linki