Oceń: (0) (0)

Serenity

, 2009-03-27 21:01:38, 5 odp
Tematy: jeszcze

Odpady magazynowane a zestawienie zbiorcze?

Czy w zestawieniu zbiorczym w dziale2 mam ujmować tylko odpady na które mam KPO. Co z odpadami, które były wytworzone w roku sprawozdawczym, ale nie zostały jeszcze oddane tylko są wciąż magazynowane?

Odpowiedzi udzielone na to pytanie

5 minut temu


Oceń: (0) (0)

wilczynska 2009-03-30 18:45:58

Nie.


Kolejny posiadacz odpadów nie jest już ich wytwórcą, więc w zbiorczym zestawieniu ? w zależności od swojej działalności ? wykazuje te odpady jako zebrane, poddanego odzyskowi lub poddane unieszkodliwianiu.

Ocena wyglądu 11 minut temu

Zobacz też: Która z nas ?? ; **
Oceń: (0) (0)

Serenity 2009-03-29 21:22:51

To rozumiem, ale bardziej mi chodzi o wyjaśnienie kwestii Pani odpowiedzi do mojego pierwszego pytania. Co mam rozumieć przez: "(...) nie podaje się ilości odpadów przekazanych następnemu posiadaczowi". Kiedy możemy się spotkać z taką sytuacją, ze ja jestem posiadaczem odpadu i podmiot, któremu go przekazuje staje się również posiadaczem tego odpadu? Czy w takim przypadku podmiot ten staje się wytwórcą tego odpadu i on go wykazuje w zestawieniu zbiorczym?

Oceń: (0) (0)

wilczynska 2009-03-29 19:29:39

Przykład:
Jeżeli w 2008 r. wytworzono w zakładzie drewniane odpady opakowaniowe (zużyte palety, skrzynie) o kodzie 15 01 03 w ilości 1,73 tony, tylko 0,73 tony przekazano do odzysku, a pozostała 1 tona tego odpadu będzie przekazana do odzysku w następnym roku, to w zbiorczym zestawieniu za 2008 r. w dziale 2 należy podać:


Lp.: 1
Kod odpadu: 15 01 03
Rodzaj odpadu: opakowania z drewna
Masa wytworzonych odpadów [Mg]:
- masa odpadów: 1,7  (dla odpadów innych niż niebezpieczne zaokrągla się do jednego miejsca po przecinku)
- sucha masa odpadów: (nie podaje się dla tego kodu odpadu)

Oceń: (0) (0)

Serenity 2009-03-29 11:04:25

A czy mogłabym prosić o podanie przykładu wtedy gdy odpad jest przekazywany kolejnemu posiadaczowi?

Oceń: (0) (0)

wilczynska 2009-03-28 20:58:37

W dziale 2 zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów należy podać ilość wszystkich ewidencjonowanych odpadów wytworzonych w poprzednim roku na terenie zakładu, którego adres podaje się w dziale 1 przy odnośniku nr 4.


W dziale 2 jedynie nie podaje się wytworzonych:  • odpadów komunalnych,

  • komunalnych osadów ściekowych poddawanych odzyskowi i procedurom zgodnie z art. 43 UO,

  • odpadów, dla których nie jest wymagana żadna ewidencja, tj. określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz. U. Nr 152/2001 r., poz. 1735).

Rodzaje i ilości wytworzonych odpadów podaje się w zbiorczym zestawieniu na podstawie prowadzonej dla każdego odpadu karty ewidencji odpadu. Jedynie w przypadku prowadzenia na podstawie § 2 i 3 ww. rozporządzenia uproszczonej ewidencji z zastosowaniem wyłącznie karty przekazania odpadu, zbiorcze zestawienie należy sporządzić na podstawie KPO.


W zbiorczym zestawieniu nie podaje się ilości magazynowanych w zakładzie odpadów i nie podaje się ilości odpadów przekazanych następnemu posiadaczowi.

Zgłoś nadużycie

Dodaj odpowiedź do pytania

Teraz bez logowania

Zadaj własne pytanie

Teraz bez logowania

Inne pytania z tej kategorii

Jaki kod nadać...

Autor: klaudija, Odpowiedzi: 1

Czy w zestawieniu...

Autor: agammazi, Odpowiedzi: 1

Kogo obowiązuję...

Autor: majowka.81, Odpowiedzi: 2

Czy muszę rejestrować...

Autor: kataloggi, Odpowiedzi: 1

Czy oddając...

Autor: joanna_j, Odpowiedzi: 1

Linki