Profil użytkownika

Ostatnie logowanie: 2007-09-30 20:09:02
tlenony 0pkt
Ranking: 5448 (ostatnie 30 dni)
  • Imię: Kamil
  • Średnie oceny: pytań - 100%
  • Rejestracja: 30 wrzesień 2007 (2007-09-30 20:09:02)
  • Suma punktów: 0
  • Znajomi: Jeszcze nie ma

Ostatnie pytania

Ostatnie odpowiedzi

Co to są aktywa obrotowe uwzględniając je w MSR?

Autor: tlenony, Czas od dodania: 2007-09-30 22:26:00

Aktywa obrotowe:
Zapasa:
-.Materiały
-.Półprodukty i produkty w toku
-.Produkty gotowe
-.Towaty
-.Zaliczki na dostawy

Należności krótkoterminowa
-.
Z tytułu dostaw i usług
-.Z tytułu podaktów , dotacji , ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
-.Inne
-.Dochodzone na drodze sądowej

Inwestycje krótkoterminowe
-.Krótkoterminowe aktywa finansowe(w tym środki pieniężne)
-.Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe


A jaką częścią roku stanowi pażdziernik?

Autor: tlenony, Czas od dodania: 2007-09-30 22:01:43

10/12


Komentarze do profilu

Profil tego użytkownika nie został jeszcze skomentowany

Ostatnio dodani znajomi

Użytkownik nie posiada jeszcze znajomych